×
×

De S3-strategie

De transformatie van het Metropool Ruhrgebied tot een zeer innovatieve en klimaatneutrale regio, die vooral wordt gekenmerkt door op kennis gebaseerde waardecreatie, gaat verder. Dit is nodig omdat de wereldwijde concurrentie tussen de regio's ook steeds heviger wordt.

Het concept van slimme specialisatie dat de Europese Commissie de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, biedt hiervoor een belangrijke aanzet: het vraagt om de regionale prioritering van die economische sectoren die het grootste groeipotentieel bieden en duurzaam tot nieuwe markten kunnen worden ontwikkeld. Hoewel slimme specialisatie aanvankelijk uitsluitend op het niveau van de deelstaten werd toegepast, wordt het belang ervan voor de versterking van het subregionale concurrentievermogen steeds duidelijker.

De Business Metropole Ruhr en haar partners uit de gemeenten hebben de voordelen van dit concept snel ingezien en geven het goede voorbeeld: als een van de eerste regio's in Duitsland en Europa heeft de Metropole Ruhr een strategie van intelligente specialisatie ontwikkeld die uitdrukkelijk op subregionaal en lokaal niveau begint.

De strategie, die op initiatief van de Business Metropole Ruhr samen met de gemeenten in de regio is ontwikkeld, vormt een belangrijke basis voor het gericht verwerven van Europese middelen. Met intelligente specialisatie bevordert de Europese Commissie de economische kracht van de regio's.
De strategie van intelligente specialisatie ondersteunt de gemeenten van de Metropool Ruhr bij de ontwikkeling van gezamenlijke innovatieprojecten. Het maakt een discussie mogelijk over de efficiënte verdeling van middelen en werkprocessen tussen de gemeenten.

De Business Metropole Ruhr zal de gemeenten van de regio in dit proces blijven begeleiden en door middel van intelligente specialisatie in partnerschap bijdragen aan de uitbreiding van de innovatie en het concurrentievermogen van de Metropole Ruhr.

 

Download PDF

Neem contact op met

Dmitri Domanski
Projectleider
Groeimarkten
Telefoon: +49 201 632488-40
Fax: +49 201 632488-99
domanski@business.ruhr