×
×

Resource-efficiënte bedrijventerreinen

Commerciële gebieden hebben veel mogelijkheden om zuiniger met hulpbronnen om te gaan. Vooral wanneer synergieën worden gebruikt. BMR heeft daarom het project "Efficiënte industrieterreinen" gelanceerd. In verschillende industrieterreinen in het Metropole Ruhrgebied werden gezamenlijk potentiële besparingen geïdentificeerd en concrete maatregelen ontwikkeld en voorbereid. Het doel was om bestaande handelsgebieden verder te ontwikkelen tot moderne en duurzame bedrijfslocaties door middel van economisch haalbare modellen.

Kosten besparen

Aantrekkelijke bedrijventerreinen helpen het imago van bedrijven te verbeteren, en het zuiniger gebruik van middelen verhoogt hun concurrentievermogen. Op verschillende gebieden kunnen kosten worden bespaard. Het project richtte zich aanvankelijk op de hefbomen afval, ruimte, water en energie.

Een area manager begeleidde de geselecteerde bedrijventerreinen gedurende een jaar en ondersteunde de partners ter plaatse bij het besparen van middelen. Hij legde de mogelijkheden en het potentieel uit, adviseerde de bedrijven en bracht de belangrijke actoren samen aan één tafel.

Diensten van het project

 • Gratis consultaties en analyses
 • Conceptie en advies voor concrete besparingsmaatregelen
 • Ondersteuning bij het zoeken naar en aanvragen van financiering
 • Netwerken met lokale bedrijven
 • Professioneel contact voor ingezeten bedrijven

 

Het eindverslag

Dit project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Neem contact op met

Selin Çağlayan
Stagiair
Personeel/Organisatie/Financiën
Tel.: +49 201 632488-20
Fax: +49 201 632488-99
caglayan@business.ruhr

De onderwerpen


In industriële en commerciële gebieden hopen zich grote hoeveelheden afval op. Aan de verwijdering van afval zijn altijd kosten verbonden. Maar het afval van de één kan de grondstof van de ander zijn. Op industrieterreinen zijn er dus veel manieren om samen kosten te besparen:

 • Gebruik van afval als grondstof/upcycling
 • Gezamenlijke verwijdering van afvalstoffen
 • Het opzetten van uitwisselings- en uitleensystemen

Ruimte is vaak een belangrijke kwestie voor bedrijven en commerciële ruimtes. In veel commerciële en industriële gebieden is er geen mogelijkheid om uit te breiden. De dichtheid van de ontwikkeling (verdichting) zorgt voor een goed gebruik van de bestaande infrastructuur. Afgesloten zones daarentegen veroorzaken kosten en verhogen het risico op overstromingsschade bij zware regenval. Tegelijkertijd verbetert het niet afsluiten van zones het microklimaat in de commerciële zone. Er zijn ook gezamenlijke benaderingen van oplossingen voor bedrijven op het gebied van grond:

 • Gezamenlijke ontwikkeling van dienstvoorzieningen zoals een tankstation voor e-mobiliteit, een e-fietsstation, een kinderopvangcentrum, een restaurant, enz.
 • Gezamenlijke of gedeeltelijke ontzegeling van gebieden, bijvoorbeeld parkeerplaatsen, voor infiltratie en bescherming tegen overstromingen
 • Commerciële herverkaveling op resterende grond

Ook water als hulpbron speelt een belangrijke rol voor bedrijven en bedrijventerreinen. Kosten kunnen worden bespaard door zoet water te besparen en de hoeveelheid afvalwater te verminderen. Door de aanleg van retentie- en infiltratiegebieden kunnen overstromingen na hevige regenval worden beperkt en kunnen de ontsluitingskosten worden verminderd, naar analogie van de grondreserves. Regenwateropvang of de installatie van grijswatercircuits kan het zoetwatergebruik verder verminderen. Evenzo kan het gebruik van grijs water de productie van afvalwater verminderen.Op het gebied van water als hulpbron zijn er verschillende samenwerkingsmogelijkheden voor bedrijven:

 • Installatie van grijswatercircuits of opvang van regenwater
 • Aanleg van retentie- en infiltratiegebieden

Kostenbesparingen kunnen ook worden gerealiseerd door de energie-efficiëntie te verhogen. Het gebruik van klimaatvriendelijke energiebronnen kan leiden tot kostenbesparingen en tegelijkertijd het imago van het bedrijf verbeteren. Op energiegebied zijn er dus verschillende gezamenlijke mogelijkheden om energie en kosten te besparen:

 • Gedeeld gebruik van lokale verwarmingsnetwerken
 • Gezamenlijke installatie van WKK's
 • Gebruik van afvalwarmte

De partner

Het project met een looptijd van drie jaar (augustus 2016 - juli 2019) werd gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en uitgevoerd door Business Metropole Ruhr GmbH en haar partners: