×
×

De toekomst van stadscentra vormgeven

#innercitydialogruhr

Vijf perspectieven, vijf gespecialiseerde evenementen
van september 2022 tot oktober 2023

 

Hoe ziet het stadscentrum van de toekomst eruit?

Dit is de centrale vraag van de reeks evenementen in het kader van de Dialoog over het stadscentrum van de Ruhr. Want de binnensteden van de Metropool Ruhr hebben toekomst als zij met een eigentijdse infrastructuur voldoen aan de vraag naar consumptie, maar ook naar werk, woonruimte, mobiliteit en energie.

Verandering van perspectief op de binnensteden in het Metropole Ruhrgebied

Het zal nodig zijn van perspectief te veranderen, het vertrouwde in twijfel te trekken en oude afhankelijkheden te overwinnen. Dit is precies wat de Stadscentrumdialoog Ruhr doet. De vijf specialistische evenementen van september 2022 tot september 2023 over de kernthema's werk en economie, stadsvervoer en (stads)logistiek, binnenstadsmanagement, planologisch recht en bouwregelgeving, leefbaarheid in de stad en Europese impulsen volgen niet de bekende denk- en handelingspatronen.Succesvol zijn voor een sterke toekomst van de binnensteden in het Ruhrgebied

Binnenstadsprofessionals van de bureaus voor economische ontwikkeling, stadsplanning, citymarketingbedrijven en de vastgoedsector van de Metropool Ruhr kijken naar succesrecepten en sleutelprojecten in Gelsenkirchen, Recklinghausen, Gladbeck, Bochum en Duisburg waarvan het Ruhrgebied kan leren. Om sneller vooruit te komen is het belangrijk moedig te zijn en gewoon nieuwe dingen uit te proberen.Vijf perspectieven, vijf gespecialiseerde evenementen in één oogopslag

Niet alleen sinds de Coronapandemie heeft winkelen zijn rol als de voornaamste reden voor bezoeken aan onze stadscentra verloren. Als gevolg daarvan staat de stationaire detailhandel voor grote uitdagingen. In antwoord op de vraag hoe de economische en sociale functies van onze stadscentra kunnen worden behouden, komt de mix van gebruiksfuncties van beleven, wonen en werken steeds meer centraal te staan in de discussies.

Gezien de toenemende logistieke eisen aan de flexibiliteit van het goederenverkeer, de gedifferentieerde gebruikseisen aan onze stadscentra en de beoogde verkeersafwikkeling, rijst de vraag of met minder verkeer een betere bereikbaarheid kan worden georganiseerd en welke infrastructuur daarvoor nodig is. Daartoe willen wij de mobiliteitsgerelateerde professionals in de binnenstad met elkaar in gesprek brengen en werken aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën.

In de toekomst zal winkelen als dominant leitmotiv voor een bezoek aan de binnenstad weer steeds meer worden aangevuld met wonen, werken en beleven. Gemengd gebruik is het woord van de dag. Maar hoe kan een mix van gebruik worden georganiseerd in termen van planning en bouwvoorschriften? Passen onze bestaande bestemmingsplancategorieën, geluids- en parkeerruimtevoorschriften daarin? Welke constellaties van acteurs brengen licht in de duisternis? Tijdens dit evenement bespreken we het juridische en organisatorische kader op weg naar de binnenstad van de toekomst.

Onze stadscentra moeten weer steeds meer plekken worden om te wonen. Wat is het belang van de openbare ruimte voor de levenskwaliteit in onze stadscentra? Hoe kunnen we van stadswijken aantrekkelijke woonplekken maken? Kortom: Wat betekent leefbaarheid in onze binnensteden en hoe moet die er klimaatbewust uitzien? De antwoorden op deze vragen zullen tijdens het evenement in Bochum worden uitgewerkt.

Ter afsluiting van onze reeks durven we verder te kijken dan onze eigen achtertuin: welke goede voorbeelden zijn er in andere steden in Europa en de wereld? Wat kunnen we daarvan leren voor de binnensteden van het Metropool Ruhrgebied?

Whitepaper

Whitepaper

Whitepaper

Samenwerkingspartner