×
×

OVER HET NETWERK

 

Greentech.Ruhr is een netwerk van innovatieve bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen en diverse openbare instellingen in de milieusector.

Het Metropole Ruhrgebied wordt gekenmerkt door tientallen jaren ervaring in de transformatie van de kolen- en staalindustrie tot een toonaangevende regio voor milieu-economie. De uitdaging bestaat erin de erfenis van de mijnbouw en de zware industrie productief te beheren. Momenteel staan op de agenda programma's voor de ecologische herstructurering van wijken en wateren, concepten voor hernieuwbare energie, moderne mobiliteitsconcepten en manieren voor meer klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen in de zin van circulaire waardecreatie. De leidende rol van het Ruhrgebied in de milieu-economie vloeit voort uit deze lange ervaring en know-how bij de aanpak van milieuproblemen, alsmede uit de hoge dichtheid van onderzoeksinstituten, goed opgeleide milieuspecialisten en de innovatieve bedrijven die hier gevestigd zijn.

Om de toenemende uitdagingen op het gebied van milieubescherming het hoofd te bieden, is meer samenwerking tussen alle spelers uit de milieu-industrie in de Metropool Ruhr noodzakelijk.

Het Greentech.Ruhr-project stelt zich juist deze taak - namelijk het netwerken van lokale bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen om het innovatiepotentieel op het gebied van de milieu-economie binnen het Ruhrgebied verder te bevorderen. Greentech.Ruhr presenteert de regio en de partners op beurzen, conferenties en workshops en brengt hun sterke punten in gesprek via verschillende formats. Partners van het Greentech.Ruhr-netwerk profiteren van specifieke aanbiedingen om expertise over onderwerpen als innovatieoverdracht, geschoolde werknemers en digitalisering uit te breiden en veilig te stellen. De focus ligt altijd op het presenteren van het Metropole Ruhrgebied als een toonaangevende locatie voor de milieu-industrie.

 

Onze samenwerkingspartners

Onze onderwerpen

Uw contact met ons

Neem contact op met

Christina Zollmarsch
HUB-manager
HUB Greentech.Ruhr
Telefoon: +49 201 632488-74
Fax: +49 201 632488-99
zollmarsch@business.ruhr

Neem contact op met

Alisa Schuler
Projectleider
HUB Greentech.Ruhr
Telefoon: +49 201 632488-49
Fax: +49 201 632488-99
schuler@business.ruhr

Internationale partners