×
×

Commercieel Grondbeheer Fase V

Commerciële en industriële ruimte is een banenmotor. Dit blijkt uit de cijfers van het huidige GFM Market Report 2020. Tussen 2012 en 2018 zijn hier ongeveer 100.000 banen gecreëerd waarvoor sociale premies moeten worden betaald. Dat is de meerderheid van alle nieuwe banen in het Ruhrgebied.

Analyses in het kader van de projectfasen I tot en met III van het "Commercial Land Management Ruhr" hebben aangetoond dat ongeveer de helft van het commercieel-industriële grondpotentieel belast is met gebruiksbeperkingen en derhalve niet beschikbaar is voor de markt. In het GFM IV-project lag de nadruk vooral op het ondersteunen van gemeenten bij het verminderen van gebruiksbeperkingen en het ontwikkelen en testen van instrumenten voor het mobiliseren van commercieel-industriële grond met gebruiksbeperkingen. In het verlengde van de vorige werkzaamheden ligt het project Commercieel landbeheer Ruhr. Fase V heeft tot doel om samen met de gemeenten en districten van de regio extra grondpotentieel in de inventaris voor commercieel en industrieel gebruik te mobiliseren voor de afzet en zo een beslissende bijdrage te leveren aan het voorkomen van het tekort aan beschikbare commerciële grond in het Metropole Ruhrgebied.

Handels- en industriegrond is van groot belang voor het scheppen en veiligstellen van werkgelegenheid in de steden en districten en dus voor de economische ontwikkeling van de Metropool Ruhr. In veel gemeenten in de regio is echter nauwelijks verkoopbare grond beschikbaar.

Het GFM V-project is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het mobiliseren van grond in het kader van een praktijkgerichte, gestructureerde dialoog. De volgende innovatieve maatregelen staan op de projectagenda:

  • Onderbenutte, verkeerd gebruikte en opgewaardeerde handels- en industrieterreinen in het bestaande bestand: herverdichting en aanpassing aan de huidige behoeften met als doel handels- en industrieterreinen te mobiliseren en te optimaliseren voor de toekomst als onderdeel van een innovatieve, regionale strategie voor het behoud van het bestaande bestand.
  • Digitale registratie van aanvragen voor commerciële ruimte en ontwikkeling en implementatie van een vraaggericht systeem voor handel en industrie
  • Mobilisatie van het in de toekomst in het Ruhrgebiedsplan veilig te stellen grondpotentieel voor verkoop op korte termijn
  • Regionale samenwerkingslocaties: Regionaal concept voor verschillend gebruik en ontwikkeling (intelligente specialisatie) en marketingoffensief

Steden, districten en regionale belanghebbenden in de Metropool Ruhr werken onder leiding van BMR gedurende drie jaar aan de uitvoering van het project. Het Regionalverband Ruhr (RVR) is als verantwoordelijk orgaan voor regionale planning en regionale ontwikkeling een formele partner van het project.

 

 

Resultaten van de GFM-fase V

Van praktijk voor praktijk I Resultaten 2019 - 2022

(pdf 4.7 MB)

Download

Marktverslag fase V

Commercieel grondbeheer Ruhrfase V I Effecten van de coronapandemie op de grondsituatie tot juni 2021

(pdf 1.1 MB)

Download

Gevolgen van de coronapandemie voor de landsituatie - stand van zaken en actiemogelijkheden, 9.12.21

Resultaten van de GFM-fasen I-IV

Eindverslag commercieel grondbeheer Ruhrgebied

(pdf 4.9 MB)

Download

Evenement voor de publicatie van het marktverslag

Commercieel grondbeheer Ruhr Tussentijds verslag, juli 2018

(pdf 4.6 MB)

Download

Commercieel ruimtebeheer Ruhrmarktrapport IV

(pdf 1.7 MB)

Download

Commercieel ruimtebeheer Ruhrmarktrapport III

(pdf 4.8 MB)

Download

Commercieel ruimtebeheer Ruhr Marktrapport II

(pdf 2.7 MB)

Download

Commercieel ruimtebeheer Ruhrmarktrapport I

(pdf 5.9 MB)

Download

Neem contact op met

Lydia Matthias
Project Manager
Ruimte & Investeerders Service
Telefoon: +49 201 632488-76
Fax: +49 201 632488-99
matthias@business.ruhr