×
×

Banen in structurele verandering in het kader van het 5-locatieprogramma

Op de vijf locaties worden regelmatig projectleiders / senior projectmanagers en projectleiders (m/v/d) gezocht. Zij initiëren, begeleiden of implementeren innovatieve projecten die worden gefinancierd via het 5-locatieprogramma, dat financiële steun van de overheid biedt voor structurele veranderingen in de loop van de geleidelijke afbouw van de steenkoolindustrie.

Vacatures op de vijf locaties

Staat uw droombaan er nog niet bij? Kom regelmatig terug, want er worden voortdurend nieuwe vacatures gepubliceerd.

Uw taak

Je identificeert geschikte projectideeën en werkt ze uit tot zinvolle projectschetsen. Daarnaast coördineert u alle bij de projecten betrokken actoren, beheert u de bij de projecten betrokken dienstverleners en fungeert u als schakel tussen bedrijfsleven, wetenschap, administratie en financieringsinstanties.

Of u kunt aan het project zelf werken als het al is goedgekeurd. In ieder geval bent u betrokken bij innovatieve projecten die op lange termijn nieuwe banen creëren en structurele veranderingen in het Metropole Ruhrgebied realiseren.

Het exacte werkterrein en de professionele focus van de individuele functie zijn te vinden in de vacature voor de respectieve locatie.

Uw profiel

U verrijkt het team op uw locatie met uw sterke motivatie om de structurele verandering van het Metropole Ruhrgebied actief vorm te geven. U beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en initiatief, teamwerk, matigheid en organisatorische vaardigheden. U kunt uw passie voor innovatieve technologieën zoals groene waterstof of duurzame benaderingen zoals de circulaire economie toepassen ten voordele van het programma met 5 locaties.

Afhankelijk van de functie kunt u, naast een universitair diploma of een vergelijkbare kwalificatie die past bij de functie in kwestie, over relevante beroepservaring beschikken, bijvoorbeeld op het gebied van projectmanagement.

De exacte kwalificaties en vereisten zijn te vinden in de vacature voor de desbetreffende locatie.

Structurele verandering in het Metropole Ruhrgebied

De kwestie. Duitsland stapt tegen 2038 geleidelijk uit de kolengestookte elektriciteitsopwekking. Daarom worden in verschillende gemeenten in het Metropole Ruhrgebied kolencentrales gesloten. De ontmanteling zal leiden tot een verlies van miljoenen euro's aan toegevoegde waarde en gekwalificeerde banen.

De taak. De regio heeft de kans om proactief vorm te geven aan structurele veranderingen en uitdagingen om te zetten in kansen. Er wordt gezocht naar projecten die het verlies aan toegevoegde waarde en banen compenseren en die door gerichte investeringen de structurele verandering op de locaties op lange termijn positief vormgeven. Het programma met vijf locaties is bedoeld om via dergelijke projecten structurele veranderingen te bevorderen.

Het programma met 5 locaties. De geleidelijke stopzetting van de kolengestookte elektriciteitsopwekking treft de plaatsen Duisburg, Gelsenkirchen, Herne, Hamm en het district Unna in het bijzonder vanwege hun economische structuur. Daarom worden deze vijf locaties ondersteund bij hun structurele transformatie met middelen uit de Investeringswet Kolenregio's. Dit financieringsprogramma wordt het 5-locatieprogramma genoemd. Er worden innovatieve projecten op vijf thematische gebieden gefinancierd:

  • Duurzame en gerichte landinrichting
  • Intermodaal en nieuwe mobiliteit
  • Energie- en klimaatbescherming
  • Verdere ontwikkeling van het innovatiesysteem
  • Onderwijs in de waardeketen

Het projectbureau van het 5-locatieprogramma werd opgezet bij Business Metropole Ruhr om het hele proces te coördineren. Dit bureau ondersteunt het projectkwalificatieproces en dient als contactpersoon voor alle belanghebbenden bij het proces. Om het kwalificatieproces zo goed mogelijk te organiseren is voor de vijf locaties een regionaal actieconcept ontwikkeld. Dit dient als basis voor het bepalen van geschikte projectbenaderingen. Bovendien werd een wetenschappelijk indicatorsysteem ontwikkeld. Dit draagt bij tot een zo objectief mogelijke evaluatie van de projecten en is bedoeld om structurele veranderingen duurzaam te maken. Projectaanvragen moeten het "regionale zegel" krijgen van de Raad voor Structuurversterking, waarin vertegenwoordigers van politiek, bestuur, bedrijfsleven, wetenschap en NGO's uit de regio zitting hebben. Ze worden dan aanbevolen aan de staatsregering.