×
×

Naleving en gegevensbescherming

Goed ondernemingsbestuur

Als volledige dochteronderneming van de Regionalverband Ruhr (RVR), een vereniging van 53 gemeenten in het Ruhrgebied, is Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) gebonden aan de beginselen van verantwoord bedrijfsbeheer volgens "Good Corporate Governance". Naleving is een essentieel onderdeel van de in het BMR verankerde richtsnoeren en richtlijnen.

 

Naleving

BMR gebruikt compliance voor goed ondernemingsbestuur. Wij hebben deze beginselen verankerd in ons mission statement en duidelijk en begrijpelijk geformuleerd voor alle medewerkers in de bedrijfsinstructies van BMR. Onze externe acties worden eveneens door deze beginselen geleid en vormen zo de basis voor een transparante, op vertrouwen gebaseerde en succesvolle samenwerking met onze partners in de regio.

 

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluidersregeling als nalevingsinstrument ondersteunt deze verplichting. Het dient voor preventie, opsporing en bescherming van werknemers om idealiter zwakke punten op te sporen voordat er schade optreedt. Hier hebben medewerkers van BMR en externe zakenpartners altijd de mogelijkheid om corruptierelevante feiten te melden aan een deskundige ombudsman (ook anoniem).

 

Ombudsman

De aangewezen ombudspersoon is Dr. Nicola Ohrtmann, gespecialiseerd in het recht inzake overheidsopdrachten bij AULINGER Advocaten en Notarissen, die tips over corruptie of ander gedrag dat het vertrouwen schaadt in vertrouwen ontvangt en de identiteit van de klokkenluider kan beschermen. Uitgebreide informatie over de taken van de klokkenluidersregeling, de ombudsman en informatie over gegevensbescherming vindt u op deze pagina.

 

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van uw gegevens bij BMR zeer serieus. Onze functionaris voor gegevensbescherming Dr. Ralf Heine, AULINGER Datenschutz & Consulting GmbH, is beschikbaar als uw contactpersoon voor alle vragen over gegevensbescherming.

Alle verdere informatie over de verwerking van persoonsgegevens is uiteraard te allen tijde te vinden in onze verklaring inzake gegevensbescherming. Bij BMR is Ekkehard Thomas, hoofd personeelszaken & organisatie, beschikbaar als contactpersoon voor de onderwerpen gegevensbescherming en klokkenluidersregeling, alsmede als contactpersoon voor de onderwerpen goed ondernemingsbestuur en compliance.

Neem contact op met

Ekkehard Thomas
Hoofd
HR/Organisatie/Financiën
Bedrijfsjurist
Gemachtigd vertegenwoordiger
Tel.: +49 201 632488-19
thomas@business.ruhr

Neem contact op met

Dr Nicola Ohrtmann
Ombudsman van het BMR
Tel.: +49 201 95986-48
nicola.ohrtmann@aulinger.eu

Neem contact op met

Dr. Ralf Heine
Functionaris voor gegevensbescherming van BMR
Tel.: +49 201 9598662
r.heine@aulinger-dc.eu

Informatie over de klokkenluidersregeling

(pdf 257.2 KB)

Download