×
×

Ruhr.innovation partner

Het project Ruhr.Innovationspartner heeft tot doel de innovatiestructuren en het innovatieadvies in de Metropool Ruhr te optimaliseren. Aanbieders en aanbiedingen van het innovatienetwerk moeten nog zichtbaarder worden voor lokale overheden en bedrijven, de kwaliteit van de aanbiedingen moet worden verhoogd en de deelname aan innovatie-evenementen moet worden vergroot.

23 netwerkpartners hebben zich in de Metropool Ruhr verenigd om samen te werken aan de versterking van de innovatiestructuren. Tot de netwerkpartners behoren de gemeentelijke bureaus voor economische ontwikkeling, de kamers van koophandel en industrie en de chip GmbH uit Bochum.

Als coördinator is Business Metropole Ruhr GmbH verantwoordelijk voor het centrale projectmanagement en de organisatie van workshops en evenementen. In het kader van de eerste financieringsfase in 2017/2018 konden essentiële fundamenten worden gelegd voor samenwerking rond gemeenschappelijke doelstellingen. Deze succesvolle start zal worden gevolgd door de uitbreidingsfase van de innovatiepartner, die zal lopen tot 31 december 2021 en zal aansturen op een toename van het innovatievermogen van het mkb.

Verhoging van de kwaliteit van innovatieadvies

Het project wordt gefinancierd door het staatsprogramma NRW.Innovationspartner in het kader van het "Initiatief ter bevordering van onderzoek door het MKB". De overkoepelende projectdoelstellingen zijn het versterken van regionale innovatiestructuren en het verhogen van de kwaliteit van innovatieadvies op de aandachtsgebieden innovatiemanagement, financieringsadvies en technologieoverdracht. De uitwisseling van ervaringen tussen alle Noordrijn-Westfaalse economische regio's en de ondersteuning van de regio's door een bij NRW.Bank gevestigde backoffice maken deel uit van het project.

Netwerkpartner

Het project wordt uitgevoerd onder de paraplu van de NRW.Innovationspartners en wordt gefinancierd door MWIDE NRW.

Neem contact op met