×
×

Cohes3ion

COHES3ION wil de uitvoering van slimme specialisatiestrategieën (S3) en de bijbehorende operationele programma's van het EFRO verbeteren. Daarbij staat de integratie van de territoriale dimensie, met name vanuit het oogpunt van multilevel governance, waarbij rekening wordt gehouden met de subregionale specialisatievereisten, centraal.

COHES3ION bestaat uit acht Europese regio's met verschillende ontwikkelings- en uitvoeringsniveaus wat betreft hun slimme specialisatiestrategieën. De gemeenschappelijke uitdaging bestaat erin S3 op alle territoriale niveaus af te stemmen op twee doelstellingen:

  • Slimme prioriteiten: de complementariteit en synergieën tussen de verschillende territoriale niveaus in termen van prioriteiten of nichekansen in kaart brengen om een grotere specialisatie van bepaalde gebieden (regio, provincie, stad, metropool) mogelijk te maken.
  • Governance: coördinatie van innovatieondersteunende actoren die de mobilisatie van belanghebbenden bevorderen en diensten voor innovatieondersteuning in de hele regio leveren.

De uitwisseling van ervaringen zal gericht zijn op: 1) definitie en evaluatie van S3, rekening houdend met instrumenten op het gebied van ruimtelijke ordening; 2) horizontale coördinatie van diensten ter ondersteuning van innovatie op verschillende territoriale niveaus; 3) afstemming van subregionale specialisatiestrategieën (provincie, district, metropool, stad) op regionale S3.

Daartoe zal COHES3ION de volgende resultaten boeken:

  • Ontwikkeling van acht slimme territoriale kaarten;
  • 20 goede praktijken op drie prioritaire gebieden vaststellen en delen;
  • Uitvoering van 41 evenementen met meer dan 240 actoren uit de deelnemende regio's;
  • Betrokkenheid van acht regionale groepen van belanghebbenden bij het gehele uitwisselingsproces met het oog op de succesvolle ontwikkeling en uitvoering van de acht regionale actieplannen, teneinde het regionale S3-bestuur te verbeteren en nieuwe subregionale S3's te ontwikkelen.
  • Aanbevelingen formuleren betreffende de opneming van de territoriale dimensie in de operationele programma's van het EFRO, de slimme-specialisatiestrategieën en andere regionale beleidsinhoud.


Partner:

BEAZ S.A.U. (Lead Partner).
Azaro Foundation
Southern Regional Assembly
Calabria Region
North-West Regional Development Agency
Business Metropole Ruhr GmbH
Region Stockholm
Mazowieckie Voivodeship / Bureau van de maarschalk van het Mazowieckie Voivodeship in Warschau
Welsh Government
Deusto Foundation 

Over de S3-strategie
 

Neem contact op met

Dmitri Domanski
Project Manager
Groeimarkten
Tel.: +49 201 632488-40
Fax: +49 201 632488-99
domanski@business.ruhr

Neem contact op met