×
×

De structuurfondsen van de Europese Unie hebben de afgelopen decennia met succes structurele veranderingen in het Ruhrgebied begeleid. Talrijke projecten die wij samen in de regio hebben uitgevoerd, getuigen hiervan.

In deze tijden lijkt het belangrijker dan ooit dat structurele veranderingen in het Ruhrgebied met EU-middelen ondersteund blijven worden. Het komende kader voor de financieringsperiode 2021-2027 moet het mogelijk blijven maken dat Metropool Ruhr een passend deel van de Europese middelen ontvangt. De Commissie zal binnenkort een herzien wetgevingsvoorstel over het meerjarig financieel kader indienen, waarmee een belangrijke koers zal worden uitgezet. Het valt te verwachten dat de interinstitutionele onderhandelingen vanaf mei worden voortgezet en dat de kans om invloed uit te oefenen dan weer open is. Tegelijkertijd werkt het ministerie van Economische Zaken van NRW aan het toekomstige operationele programma voor het EFRO. In het licht van de huidige Corona-crisis worden de kwesties van de verdeling van de middelen en de hoogte van de financieringsquota nog relevanter.

Wij willen een gemeenschappelijk standpunt innemen en onze eisen vanuit het standpunt van de bureaus voor economische ontwikkeling van het Ruhrgebied voor de toekomstige EU-financieringsperiode formuleren. Daartoe hebben wij Dr. Mark Speich, staatssecretaris voor federale en Europese zaken en internationale aangelegenheden van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, alsmede de parlementsleden Terry Reintke (Bündnis 90/Die Grünen), Jens Geier (SPD) en Dennis Radtke (CDU) uitgenodigd voor Innovation Talk.

De virtuele rondetafel vindt plaats op dinsdag 19 mei 2020 van 10.30 tot 12.00 uur. Vanwege de huidige situatie willen wij gebruik maken van de mogelijkheid van een videoconferentie.


Onder de volgende link kunt u zich tot 12 mei 2020 inschrijven voor de virtuele rondetafelconferentie. Wij sturen u dan de inloggegevens voor de videoconferentie. U kunt deelnemen met elke standaard smartphone, tablet of notebook.

Agenda

10.30 uur
Goed structuurbeleid vanuit het oogpunt van bedrijfsontwikkeling
Rasmus C. Beck, voorzitter van de Raad van Bestuur, Business Metropole Ruhr GmbH

10:35 uur
Stand van de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) en het OP EFRO.NRW 2021 - 2027
Dr. Mark Speich, staatssecretaris voor federale zaken, Europa en internationale zaken van de deelstaat NRW

10:45 uur
Goede voorbeelden van structureel belangrijke projecten uit het Metropool Ruhrgebied
- Waterstof Coördinatie Emscher-Lippe
- Greentech.Ruhr
- NRW.Innovationspartner
- Cohes3ion


11:15 uur
Vereisten van bedrijfsontwikkeling van de Metropool Ruhr voor de toekomstige opzet van het structuurbeleid van de EU
Gemodereerde discussie met bijdragen van EP-leden
- Terry Reintke, MEP (Bündnis 90/Die Grünen)
- Jens Geier, MEP (SPD)
- Dennis Radtke, MEP (CDU)


11:55

Slotopmerkingen

Neem contact op met

Philippa Schnitzler
Projectleider
Beheer van evenementen
Telefoon: +49 201 632488-45
Fax: +49 201 632488-99
Mobiel: +49 160 7406736
schnitzler@business.ruhr

Neem contact op met