×
×

Feiten en cijfers

Leidende markt Stedelijk Bouwen & Wonen

In 2021 wordt de leidende markt Urban Construction & Housing gekenmerkt door een positieve economische ontwikkeling. De groei is sterker dan in 2020. Ongeveer 11,6% van de beroepsbevolking in het Metropole Ruhrgebied komt voor rekening van deze leidende markt. Gemeten naar het aandeel van de werkgelegenheid in de leidende markt zijn vooral de bouwspecifieke diensten, waaronder handel, verhuur en administratie (46,0 %) en de afbouw (34,5 %) van belang. Regionale specialisaties bestaan in de steden Oberhausen, Bottrop en Herne. In de verslagperiode 2020-2021 steeg het aantal werknemers met 5.041 (+2,5%) tot 208.961. De groei in de Metropool Ruhr was dus dynamischer dan in de nationale en deelstaatvergelijking (+2,0%; +2,4%). Met uitzondering van de sector processen, materialen, materialen (-9,7 %) konden alle deelmarkten positieve cijfers voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid noteren.

De leidende markt

in detail

208.961 (+2,5 %)

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheid

40.551 (+0,7 %)

Bedrijf

42,53 miljard (+1,1 %)

Omzet

Op de leidende markt werkt 73 % van de werknemers voltijds, wat ongeveer het gemiddelde is voor de leidende markten als geheel (71 %). 64 % van de werknemers heeft een beroepsopleiding gevolgd. Van hen heeft 90 % een erkende beroepskwalificatie en 10 % een academische graad. Van degenen die een erkende beroepskwalificatie hebben, heeft 8 % een meesterkwalificatie, een technicus of een gelijkwaardige kwalificatie. Het percentage vrouwen op de leidende markt is met 30% vrij laag in het Metropool Ruhrgebied, maar ligt één procentpunt boven de vergelijkende waarde voor Duitsland en Noordrijn-Westfalen. Het aandeel buitenlandse werknemers is relatief hoog (20 %) en is sinds 2013 met 9 procentpunten gestegen. Het absolute aantal werknemers met slechts een marginaal loon (49.141) is het hoogst in deze leidende markt.

 

Ook in 2019 werden veruit de meeste bedrijven geregistreerd in de koplopermarkt bouw & wonen (40.551 bedrijven). Deze ontwikkeling is vooral te danken aan de deelmarkten bouw (+6,3%) en afbouw (+4,6%) zoals de bouw van woningen, sloopwerkzaamheden, voorbereidende bouwplaatswerkzaamheden, elektrische installaties, gas, water, verwarming en ventilatie en airconditioninginstallaties.

In het Metropole Ruhrgebied is stedelijk bouwen en wonen een centraal element van de stedelijke ontwikkeling. In Duisburg-Wedau worden bijvoorbeeld 3.000 wooneenheden gebouwd. Er worden betaalbare woningen voor gezinnen gebouwd op een directe locatie aan het water. Er worden zowel flats als koopwoningen gebouwd. Bovendien zullen gesubsidieerde woningen worden ondergebracht. Ondanks de pandemie van Corona en de bijbehorende beperkingen willen mensen nog steeds in stedelijke gebieden wonen.

Een andere belangrijke verandering als gevolg van de pandemie is thuiswerken. Sinds bijna twee jaar werken veel werknemers in bedrijven uitsluitend op dagbasis. Verwacht wordt dat deze trend zich na Corona zal voortzetten. Na slechts een korte periode hebben sommige grote bedrijven al aangegeven dat zij van plan zijn hun kantoorruimte op lange termijn te verminderen. Dit kan gevolgen hebben voor de huizenmarkt. Er kan bijvoorbeeld vraag zijn naar grotere appartementen om de verschillende functies van de flat ruimtelijk te kunnen scheiden.

Niet alleen de Industriële Kern & Ondernemersdiensten hebben te maken met veranderingen. Ook de leidende markt van stedelijk bouwen en wonen moet klimaatvriendelijker handelen. Aangenomen wordt dat ongeveer 40% van de CO2-uitstoot wereldwijd door de bouwsector wordt veroorzaakt. Bovendien is de bouwsector verantwoordelijk voor ongeveer de helft van het afval dat jaarlijks in Duitsland wordt geproduceerd. Samenwerking met bedrijven uit de leidende markt voor hulpbronnenefficiëntie zou hier een oplossing kunnen zijn om de CO2-emissies te verminderen.

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr