×
×

Feiten en cijfers

Leidende markt hulpbronnenefficiëntie

Efficiënt gebruik van hulpbronnen betekent een zo efficiënt mogelijk gebruik en tegelijkertijd het behoud van hulpbronnen. Bovendien moet het voordeel dat uit de middelen voortvloeit zo groot mogelijk zijn. Dit betekent dat een product met zo weinig mogelijk middelen moet worden geproduceerd en tegelijkertijd maximaal voordeel moet opleveren. Momenteel worden wereldwijd jaarlijks meer hulpbronnen verbruikt dan de aarde binnen een jaar kan herstellen en dus duurzaam kan leveren. De leidende markt voor hulpbronnenefficiëntie kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzamere toekomst voor het Metropole Ruhrgebied.

 

In de leidende markt

in detail

77.270

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen

6.958

Bedrijf

99,72 miljard (+23,8 %)

Omzet

In 2021 waren 77.270 mensen werkzaam op de leidende markt van hulpbronnenefficiëntie, wat overeenkomt met een aandeel van 4,3% van de totale werkgelegenheid in de Metropool Ruhr. Met een locatiecoëfficiënt van 1,3 is het Metropole Ruhrgebied sterk gespecialiseerd in de leidende markt van efficiënt hulpbronnengebruik in Duitsland. De werkgelegenheid in de leidende markt voor hulpbronnenefficiëntie (-4.596; -5,6%) is in de verslagperiode zeer sterk gedaald. Dit houdt verband met de sterke daling van de werkgelegenheid in de deelmarkt voor energieopwekking en -distributie. De deelmarkt "Processen, materialen" daarentegen kende een stijging van de werkgelegenheid met 51,5%. In het voorgaande jaar daalde de werkgelegenheid in deze deelmarkt met -50,0%.

Op de leidende markt van hulpbronnenefficiëntie steeg het aandeel buitenlandse werknemers in het Metropole Ruhrgebied tussen 2013 en 2021 met 5 procentpunten tot 11 %. Het percentage werknemers dat voltijds werkt is in deze periode daarentegen licht gedaald. Niettemin heeft de leidende markt het hoogste aandeel voltijdse werknemers, zowel in de Metropool Ruhr als in een nationale en nationale vergelijking.

 

In 2019 is de loodmarkt resource efficiency niet alleen veruit de loodmarkt met de hoogste omzet in het Metropole Ruhrgebied met 99,72 miljard euro, maar de ontwikkeling van de omzet is ook met 23,8 % gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal bedrijven steeg het sterkst in vergelijking met de andere leidende markten (+2,0%). De doorslaggevende factoren voor de omzetstijging waren positieve ontwikkelingen in met name de economische sectoren elektriciteitsvoorziening en gasproductie met externe aankoop voor distributie.

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr