×
×

Feiten en cijfers

Leidende markt Duurzame consumptie

De deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft in 2020 een duurzaamheidsstrategie aangenomen. Hiermee worden de "duurzame ontwikkelingsdoelstellingen" van de Verenigde Naties nagestreefd. De doelstellingen omvatten maatregelen voor klimaatbescherming of duurzame consumptie en productie. Duurzame consumptie volgt op efficiënt hulpbronnengebruik. Het doel is de schaarse hulpbronnen van de aarde te beheren zonder ze volledig op te gebruiken. Een ander centraal element van duurzame consumptie is dat bij de aankoop en het gebruik van producten rekening wordt gehouden met sociale factoren.

De leidende markt

in detail

123.159 (+1,6 %)

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheid

10.044

Bedrijf

69,04 miljard

Omzet

In vergelijking met 2018 is de omzet met -5,3% gedaald. Ook het aantal bedrijven is gedaald (-2,8%). De daling van de omzet is voornamelijk toe te schrijven aan de detailhandel in kortlevende consumptiegoederen, de productie van kortlevende consumptiegoederen en processen, materialen en benodigdheden. De naburige diensten konden de daling van de totale markt slechts gedeeltelijk opvangen.

 

 

De leidende markt van de duurzame consumptie kon de werkgelegenheidscijfers van het voorgaande jaar overtreffen (+1.962; +1,6 %) en ontwikkelde zich dus positiever dan de nationale en federale trend (+0,6 %; +0,9 %). De sterkste groei van de werkgelegenheid werd opgetekend in de aangrenzende dienstensector (+7,1 %). Het aandeel in de totale werkgelegenheid blijft 6,8%. Meer dan de helft van de werknemers (60,9 %) werkt in de kernsector van de detailhandel met kortlopende consumptiegoederen. Een regionaal zwaartepunt van de loodmarkt ligt in het district Wesel en in Herne, alsmede in het district Recklinghausen en Mülheim a.d.Ruhr. Het aantal werknemers met slechts een marginaal loon is in het hele gebied sinds 2013 voortdurend gedaald. In 2013 waren er 44.391 werknemers, in 2021 zullen dat er nog maar 30.377 zijn. Ook het aandeel vrouwelijke werknemers is licht gedaald. In 2013 bedroeg het aandeel vrouwen 63%, in 2021 zal dat 59% zijn. In 2021 zijn 20.781 buitenlandse werknemers geregistreerd in de koplopermarkt voor duurzame consumptie. Dit aantal is sinds 2013 met 6 procentpunten gestegen. Het percentage werknemers met een afgeronde beroepsopleiding op de leidende markt in de Metropool Ruhr bedraagt 65 %. Ter vergelijking: het nationale cijfer voor deze leidende markt ligt aanzienlijk hoger (72%).

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr