×
×

Feiten en cijfers

Leidende markt mobiliteit

Mobiliteit 4.0 biedt mogelijkheden om alle aspecten van mobiliteit toekomstbestendig te maken en te optimaliseren. Netwerken, digitalisering en automatisering zijn hier belangrijke onderwerpen. De deelstaat Noordrijn-Westfalen investeert grote bedragen om de mobiliteit te verbeteren. Vooral fietspaden en openbaar vervoer worden belangrijker. Maar ook in de staat worden proefprojecten uitgevoerd om het voortouw te nemen. Er is bijvoorbeeld een geautomatiseerde bus of een testbaan voor geautomatiseerde treinen. Logistiek is ook een groot gebied in de leidende markt mobiliteit. Zowel hier als op de algemene markt moeten innovatieve oplossingen worden gecreëerd om de leidende markt voor mobiliteit in de Metropool Ruhr in de toekomst levensvatbaar te houden.

Deze markt is momenteel goed voor 10,4% van de totale werkgelegenheid in de regio. In 2021 werkten 188.899 premieplichtige werknemers op deze leidende markt. Het grootste deel van de werkgelegenheid komt voor rekening van de deelmarkten mobiliteitsbeheer en logistiek (61,7%) en mobiliteitsdiensten, bijvoorbeeld de exploitatie van werkplaatsen en agentschappen (22,6%). Regionaal gezien vertonen met name Hamm, Hagen en het district Unna, alsmede Duisburg een duidelijke specialisatie in vergelijking met de andere Ruhrgebieden en de rest van Duitsland, gemeten naar het aandeel van de werknemers in de totale economie. Tussen 2020 en 2021 kon de leidende markt een stijging van de werkgelegenheid met +1,8% (+3.260 werknemers) optekenen, wat sterker is dan de nationale en nationale trend (+0,9%; +0,6%).

 

De leidende markt

in detail

188.899 (+1,8 %)

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheid

13.436

Bedrijf

30,61 miljard

Omzet

Het aandeel van vrouwen in de totale werkgelegenheid is met 20% het laagst bij de mobiliteit op de leidende markt. Met een aandeel van 18% zijn ook relatief weinig werknemers in deeltijd werkzaam in de mobiliteitssector in vergelijking met de andere leidende markten. Bovendien hebben in vergelijking met de andere leidende markten, met uitzondering van de bouw- en vrijetijdssector, verhoudingsgewijs de minste werknemers in de mobiliteitssector een beroepsopleiding voltooid (64%). Van hen heeft 90 % een erkende beroepskwalificatie en 10 % een academische kwalificatie, wat lager is dan het Duitse gemiddelde voor deze leidende markt (16 %). Ook het aandeel van buitenlandse werknemers neemt op deze leidende markt gestaag toe; zij maken momenteel 19 % van de werknemers uit, tegen slechts 10 % in 2013.

De omzet in 2019 in de leidende markt van mobiliteit (+2,3%) kon de dynamische ontwikkeling van het voorgaande jaar (+8,4%) niet evenaren, terwijl het aantal bedrijven opnieuw nagenoeg gelijk bleef (-0,4%). De drijvende kracht achter de omzetstijgingen waren de deelmarkten laboratorium, engineering, meetdiensten (+10%), transportmaterieel (+6,8%) en transportinfrastructuur (+5,0%). In deze laatste groep waren de absolute winsten echter lager dan in de naburige diensten. De aanverwante industriële sectoren (-11,3%) en het kerngebied mobiliteitsbeheer en logistiek (-0,2%) konden hun positieve ontwikkeling van het voorgaande jaar niet voortzetten.

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr