×
×

Feiten en cijfers

Leidende markt Industriële kern- en ondernemersdiensten

De industriële kern staat voor de uitdaging om alle productieprocessen efficiënter en klimaatvriendelijker te maken. Daarom is de transformatie van de economie een centrale factor. Om het doel van de Duitse regering om in 2045 klimaatneutraal te zijn te bereiken, moeten processen worden geherstructureerd en middelen worden bespaard. Alleen zo kan de beoogde CO2-reductie tegen 2030 worden bereikt en uiteindelijk ook een klimaatneutrale productie tegen 2045. De leadmarkt Industrial Core & Entrepreneurial Services is dus nauw verbonden met de leadmarkten Resource Efficiency en Digitalisering. Meer digitalisering kan processen optimaliseren en zo op lange termijn middelen besparen. Er zijn echter innovatieve benaderingen nodig, niet alleen om de CO2-uitstoot te verminderen, maar ook om naar een klimaatvriendelijker toekomst toe te werken. Een oplossing hiervoor zou power-to-X-technologieën kunnen zijn. Deze beschrijven een transformatie van energieën. Zo is er de power-to-gas technologie. De elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en produceert waterstof uit water. Dit kan direct worden gebruikt of opgeslagen. Zo kunnen alternatieve, emissievrije brandstoffen worden geproduceerd. Dit draagt bij tot de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen. De ruimtelijke dichtheid van bedrijven uit de verschillende leidende markten kan synergie-effecten creëren om gezamenlijke oplossingen voor CO2-reductie te vinden.

De leidende markt

in detail

324.346 (+1,5 %)

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheid

20.083

Bedrijf

77,02 miljard

Omzet

In de Metropool Ruhr is 17,9 % van de werknemers werkzaam in de Industriële Kern & Ondernemersdiensten. Dit betekent dat het aandeel nauwelijks veranderd is sinds het voorgaande jaar (18,0 %). De werkgelegenheid binnen de leidende markt is echter toegenomen (+4.703; +1,5%). Alleen in de deelmarkt materialen (-5.344; -4,9 %) is de werkgelegenheid gedaald. Vooral de deelmarkt van de bedrijfsgerelateerde diensten (+9.144; +5,4 %) wint duidelijk aan werknemers. De deelmarkt machines en processen (+903; +2,2%) laat ook in de Metropool Ruhr een positieve werkgelegenheidsgroei zien en ligt ruim boven de nationale en landelijke trend. Gemeten naar het aandeel van de werkgelegenheid op de leidende markt is de bedrijfsgerelateerde dienstverlening (55,3%) een bijzonder sterke economische sector. Regionaal gezien vertonen het district Ennepe-Ruhr en de steden Duisburg, Hagen en Mülheim a.d. Ruhr een duidelijke specialisatie in vergelijking met de andere Ruhrgebieden en de rest van Duitsland, gemeten naar het aandeel van de werknemers in de totale economie.

 

In de industriële kern bedraagt het percentage vrouwen met een baan waarvoor sociale bijdragen moeten worden betaald 30%. Sinds 2013 is deze waarde met 2 procentpunten gestegen. Het percentage buitenlandse werknemers is in dezelfde periode met 5 procentpunten gestegen tot 15%. Het aandeel van de werknemers die uitsluitend in deeltijd werken is relatief laag in de industriële kern (17%). In de leidende markt Industriële Kern hebben 246.151 werknemers (76 %) een beroepsopleiding voltooid. Van hen heeft 21 % een academische graad. Nog in 2013 had slechts 16 % van de werknemers met een afgeronde beroepsopleiding een academische graad.

Met een totale omzet van circa 77 miljard euro in 2019 is de loodmarkt Industriële Kern & Ondernemersdiensten de op één na sterkste loodmarkt qua omzet in het Metropool Ruhrgebied. Ongeveer driekwart van de omzet wordt behaald door ongeveer 10% van de bedrijven in de deelmarkt materialen. De loodmarkt heeft de sterke omzetstijging van het voorgaande jaar (omzet: +16,9%) in 2019 niet kunnen voortzetten. Zowel de omzet (-6,1%) als het aantal bedrijven daalde (-1,7%). Het grootste deel van de omzetdaling is toe te schrijven aan de deelmarkt materialen (-7,7%), met name aan de produktie van ruwijzer, staal en ferrolegeringen en de vervaardiging van andere chemische produkten n.e.g.. Hieruit blijkt dat de metaal- en chemische industrie of de basisindustrie nog steeds een grote invloed heeft op de economische prestaties van de Metropool Ruhr; vooral in de leidende markt Industriële Kern & Ondernemersdiensten. Alleen de deelmarkt van bedrijfsgerelateerde diensten, met name op het gebied van technisch specialistische planning en engineering design, kon positieve omzetcijfers noteren.

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr