×
×

Feiten en cijfers

Gezondheid van de markt

De Covid 19-pandemie stelde ons gezondheidsstelsel voor enorme uitdagingen, vooral voor het personeel. Bovendien werden zowel de bevolking als het bedrijfsleven geconfronteerd met tal van beperkingen en problemen als gevolg van de pandemie, zoals contactbeperkingen, sluiting van scholen, permanente huisvestingen en een gebrek aan bezoekers. De pandemie heeft aangetoond hoe belangrijk een goed functionerend gezondheidsstelsel is. Daarom is de leidende gezondheidsmarkt een belangrijke pijler voor de zorg voor mensen in de Metropool Ruhr, vooral in tijden van crisis. Zowel bij de huidige pandemie als in de gezondheidszorg als geheel kan aanzienlijke vooruitgang worden geboekt door versneld en breed gebruik te maken van de digitale mogelijkheden. Daarom is een nauwe aansluiting bij de leidende markt van digitale communicatie essentieel. In het Metropole Ruhrgebied is belangrijke vooruitgang geboekt op het gebied van digitalisering, bijvoorbeeld op het gebied van teleradiologie, de digitale uitwisseling van radiologische bevindingen. In sommige kamers in Duitsland worden CT- of MRT-beelden op CD's opgeslagen en zo naar verschillende artsen vervoerd. In het Metropole Ruhrgebied is een netwerk opgezet dat de gegevens uploadt naar een netwerk. Enerzijds kunnen de beelden zonder enige moeite in het netwerk worden geladen. Anderzijds kunnen andere deskundigen worden geraadpleegd, die ook snel en gemakkelijk toegang hebben tot de beelden. Dit verkort bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een diagnose te stellen en bespaart financiële en personele middelen.

De leidende markt

in detail

361.678 (+2,4 %)

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheid

6.681 (+0,7 %)

Bedrijf

19,93 miljard (+6,1 %)

Omzet

Met een lichte stijging van het aandeel in de totale werkgelegenheid tot 20,0 % (+0,2 %) is de gezondheidszorg opnieuw de belangrijkste leidende markt in de Metropool Ruhr wat de werkgelegenheid betreft. De grootste deelmarkten van de zorgsector, gemeten naar het aandeel van de werknemers, zijn de intramurale en extramurale zorg (50,6%) en diensten in de gezondheidsgerelateerde handel of sport, sociale diensten en zorg (42,4%). In de verslagperiode 2020-2021 steeg het aantal werknemers met 8.517 personen (+2,4 %) tot 361.678 werknemers. De groei in de Metropool Ruhr ligt dus onder de nationale en de nationale trend (+2,5%; +2,7%). Met uitzondering van naburige industrieën en laboratorium-, ingenieurs- en meetdiensten: laboratoria neemt de werkgelegenheid op alle deelmarkten toe. Een regionale specialisatie, gemeten naar werkgelegenheidsaandeel, bestaat met name in Herne.

De statistieken over werknemers die onder de verplichte sociale verzekering vallen, omvatten alleen de personen die door hun werkgever bij verzekeringsmaatschappijen zijn ingeschreven, bijvoorbeeld voor een ziektekosten- of pensioenverzekering. Personen die niet verplicht verzekerd zijn, zijn niet in deze statistieken opgenomen. Daarom is het voor sommige leidende markten, waar bijvoorbeeld veel ambtenaren, meewerkende gezinsleden, zelfstandigen of personen die uitsluitend een minibaan hebben, werkzaam zijn, zinvol de werkgelegenheidsstatistieken te raadplegen. Deze statistieken omvatten ook werknemers die socialezekerheidsbijdragen moeten betalen. Daarom is het aantal werknemers in Duitsland of in het Metropole Ruhrgebied hoger dan het aantal werknemers dat onderworpen is aan sociale bijdragen. Afhankelijk van de leidende markt is het verschil tussen deze statistieken echter groter of kleiner. Het verschil is bijzonder groot in de gezondheidssector. Het aantal betaald werkers is 1,5 maal hoger dan het aantal premieplichtige werknemers. Een van de redenen kan het grote aantal zelfstandigen in deze leidende markt zijn. Artsen in privépraktijken, voedingsdeskundigen, verloskundigen, niet-artsen en fysiotherapeuten zijn vaak zelfstandigen.

270.198 vrouwen werken in de leidende markt gezondheid. Het aandeel van vrouwen onder werknemers die socialezekerheidsbijdragen moeten betalen, is op deze leidende markt met 75% het hoogst in vergelijking met de andere leidende markten. Het aandeel ligt bijna 30 procentpunten boven het gemiddelde van de leidende markten. Het aandeel vrouwelijke werknemers in de leidende gezondheidsmarkt is ook even hoog in een nationale en nationale vergelijking (telkens 74%). Het absolute aantal vrouwelijke werknemers is ook het hoogst in deze leidende markt. Een groot deel van de werknemers werkt in deeltijd (42 %), tegenover slechts 36 % in 2013. Het aandeel buitenlandse werknemers is met 8% (30.375 werknemers) relatief laag in vergelijking met de andere leidende markten. 78 % van de werknemers heeft een beroepsopleiding gevolgd. Van hen heeft 82 % een erkende beroepskwalificatie en 18 % een academische beroepskwalificatie.

Ook de omzet van de ondernemingen in de leidende markt van de gezondheid kon dit jaar een dynamische ontwikkeling optekenen (+6,1 %). Het aantal bedrijven daarentegen bleef nagenoeg gelijk (0,7%). Een reden voor deze ontwikkeling is de stijging van de omzet in kerngebied 3: farmaceutica (9,6%), in laboratorium-, ingenieurs- en meetdiensten (+8,3%) en in aanverwante diensten (+6,0%), met name in de groothandel in farmaceutische produkten en de exploitatie van verpleeghuizen. Maar ook de andere deelmarkten met uitzondering van kerngebied 2: verzekeringen/administratie (-6,6%) en de aangrenzende bedrijfstakken (-0,5%) konden positieve omzetcijfers laten zien.

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr