×
×

Feiten en cijfers

Lead Market Leisure & Events

Samen met de Corona pandemie werden veel evenementen en recreatieve activiteiten afgelast. Een groot deel van de toeristische voorzieningen werd tijdelijk gesloten. In 2022 zullen sommige beperkingen blijven bestaan. Er zijn momenteel versoepelingen van de regels en beperkingen, maar veel evenementen kunnen niet op dezelfde schaal plaatsvinden als vóór de Corona-pandemie. Daarom kan niet worden uitgesloten dat de loodmarkt ook in 2022 met pandemiegerelateerde uitdagingen zal worden geconfronteerd. De pandemie heeft echter ook aangetoond hoe veranderlijk deze leidende markt is. Als gevolg van de contactbeperkingen werden nieuwe evenementenformats opgezet die ondanks de Corona-pandemie konden worden uitgevoerd.

De leidende markt

in detail

78.735

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheid

22.602

Bedrijf

13,96 miljard

Omzet

De leidende markt Leisure & Events heeft in 2021 opnieuw veel werknemers verloren (- 3.835; -4,6%). De ontwikkeling ligt dus onder de nationale en nationale trends (- 3,8%; - 3,6%). Het verlies van werkgelegenheid vond plaats in bijna alle deelmarkten. Alleen de deelmarkt van de aanverwante industrieën kan een positieve werkgelegenheidsontwikkeling laten zien (+50; +4,6%). De verliezen zijn bijzonder groot in kerngebied 2: audiovisuele media (-105, -7,2 %) en in de aanverwante diensten (-1.908; -6,4 %). Regionaal gezien, gemeten naar het aandeel van de werknemers in de totale economie, onderscheiden vooral de steden Oberhausen en Essen zich in deze sector ten opzichte van de rest van het Ruhrgebied. Zij blijven echter beide achter bij het nationale cijfer.

Ook in de leidende markt Leisure & Events is het aantal werkzame personen beduidend hoger dan het aantal premieplichtige werknemers (factor 1,42). Dit kan ook worden toegeschreven aan veel zelfstandigen, maar ook aan mensen die uitsluitend in een minibaan werken. Enerzijds zijn er veel zelfstandigen in de evenementenbranche, zoals cateraars of eventmanagers. Anderzijds huren ze ook vaak mini-jobbers in, bijvoorbeeld voor dienstverlening in de horeca.

In de leidende markt Leisure & Events is het aandeel buitenlandse werknemers het hoogst in vergelijking met de andere leidende markten in het Metropole Ruhrgebied (23%). De verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers is vrijwel in evenwicht. Het absolute aantal werknemers met slechts een marginaal loon is op deze leidende markt sterk gedaald. In 2013 waren er 70 163 werknemers, maar in 2021 slechts 42 299 (-40 %). In Duitsland heeft 66% van de werknemers op deze leidende markt een beroepsopleiding voltooid. In het Metropool Ruhrgebied is dat slechts 56%. Van hen heeft 81 % een erkende beroepskwalificatie en 19 % een academische beroepskwalificatie.

De omzet steeg in 2019 licht ten opzichte van het voorgaande jaar (+1,2%) en het aantal bedrijven bleef nagenoeg gelijk (-0,2%). Over het geheel genomen blijft de vrijetijds- en evenementenindustrie op een relatief stabiel niveau. Vooral kerngebied 2: audiovisuele media (+8,9 %) en kerngebied 3: evenementen, vrije tijd, sport en toerisme (+4,4 %) laten een sterke omzetstijging zien.

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr