×
×

Feiten en cijfers

Markt voor digitale communicatieloodjes

Digitalisering is een trendy onderwerp dat alle sectoren raakt. Om deze transformatie te doen slagen, moet de publieke sector het goede voorbeeld geven, niet in de laatste plaats door de officiële processen voor bedrijven en burgers in de regio gemakkelijker en efficiënter te maken. Met de goedkeuring van de wet op de B-regering door de deelstaat Noordrijn-Westfalen is al een belangrijke stap in deze richting gezet. Alle administratieve processen moeten tegen 2025 geoptimaliseerd zijn. De overheden staan dus voor een immens transformatieproces. Door deze inspanningen kunnen werkstappen echter worden geoptimaliseerd en efficiënter worden gemaakt. Bovendien moeten veel functies online beschikbaar zijn voor burgers en bedrijven. In de toekomst zullen burgers hun identiteit elektronisch kunnen bewijzen of elektronisch kunnen betalen. De communicatie binnen de administratie kan ook worden verbeterd door digitalisering. Maar ook de externe communicatie, bijvoorbeeld met burgers en bedrijven, profiteert van de digitale structuren. De trekker van het project is het ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De administratieve processen zijn hier tegen 2020 gedigitaliseerd. Het proces dient nu als model voor andere overheden. (Cf. Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen n.d. a & Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen n.d. b). Dit transformatieproces heeft echter niet alleen gevolgen voor het openbaar bestuur, maar ook voor burgers en bedrijven, zodat deze digitale omwenteling slaagt. Daarom zou de leidende markt van digitale communicatie in de toekomst steeds meer in het middelpunt van de belangstelling kunnen komen te staan.

De leidende markt

in detail

63.315 (+4,3 %)

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheid

6.702 (+1,8 %)

Bedrijf

9,42 miljard (+7,8 %)

Omzet

Met een aandeel van 3,5% van de totale werkgelegenheid (63.315 werknemers) is de leidende markt van digitale communicatie in 2021 nog steeds het kleinste segment in de Metropool Ruhr, maar, zoals reeds gezegd, weerspiegelt dit niet het toekomstige belang van de sector. De ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Metropool Ruhr ligt in deze leidende markt tussen de nationale en de nationale trend in (+4,4 %; +4,0 %). De meeste werknemers zijn werkzaam in de kernactiviteit gegevensverwerking en software (60,1 %). Regionaal gezien vertonen vooral de locaties Dortmund en Essen een hoge mate van specialisatie in een staats- en nationale vergelijking. De meeste werkgelegenheid werd ook gecreëerd in de leidende markt op het gebied van gegevensverwerkende diensten en software (+2.098; +5,8%). Procentueel gezien is de werkgelegenheid in kerngebied 2: telecommunicatiediensten (+623; +25,5 %) het afgelopen jaar aanzienlijk veranderd. De groei was hier veel dynamischer dan op nationaal en staatsniveau (+0,8%; +0,1%). De kernactiviteit IT-hardware is de enige deelmarkt waar de werkgelegenheid is gedaald (-214; -3,9%).

Het aandeel van vrouwen op de leidende markt van digitale communicatie is relatief laag, slechts 28% van de werknemers is vrouw. Dit aandeel is de afgelopen jaren niet veranderd. Blijkbaar spreken de functieprofielen op de leidende markt vrouwen minder aan. Het is ook mogelijk dat de randvoorwaarden voor deeltijdwerk beperkt zijn, zodat minder vrouwen op deze leidende markt werkzaam zijn. Het percentage voltijdse werknemers is zeer hoog (85 %). Ongeveer 77 % van de werknemers op de leidende markt in het Metropole Ruhrgebied heeft een beroepsopleiding voltooid. Van hen heeft 39 % een academische titel en 61 % een erkende beroepskwalificatie. In 2013 had slechts 31 % van de werknemers een academische beroepskwalificatie. In acht jaar tijd is dit cijfer met 8 procentpunten gestegen. Dit is de sterkste stijging voor academici in vergelijking met de andere leidende markten en toont dus het enorme groeipotentieel voor hooggekwalificeerde mensen op dit gebied.

In vergelijking met de andere markten heeft de leidende markt digitale communicatie de op één na sterkste omzetstijging (+7,8%) geboekt. Het aantal bedrijven is in de verslagperiode toegenomen (+1,8%). De omzet steeg in de verslagperiode in alle kerngebieden. De ontwikkeling is bijzonder sterk in kerngebied 1: IT-hardware (+18,3%).

 

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr