×
×

Feiten en cijfers

Leidende opleiding en kennis van de markt

Tijdens de pandemie van Corona werden kinderdagverblijven, scholen en universiteiten tijdelijk gesloten. Vaak werden de lessen alleen online gegeven. Het volledige effect van de sluitingen zal pas in de volgende jaren duidelijk worden. Zeker is dat de afwezigheid van kinderen in onderwijsinstellingen een katalysator was voor sociale ongelijkheid. Kinderen uit gezinnen die zich geen computers, laptops of tablets konden veroorloven, waren in deze periode sterk in het nadeel. De gevolgen van online onderwijs zijn dus gedurende de hele levensloop voelbaar. Met het oog op de toekomst werd beleidsmakers gewezen op het belang van voortschrijdende digitalisering in de onderwijssector. Tijdens de pandemie werd ook duidelijk hoe belangrijk platforms zijn die leren via internet ondersteunen. Strenge voorschriften inzake gegevensbescherming kunnen het gebruik van sommige platforms echter verhinderen. Daarom moet de ontwikkeling van nieuwe, gegevensbeschermingsconforme platforms en leeraanbiedingen worden gestimuleerd.

De leidende markt

in detail

93.210 (+6,1 %)

Werknemers onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen

3.052 (+1,8 %)

Bedrijf

1,36 miljard (+5,0 %)

Omzet

De leidende markt van onderwijs & kennis heeft de grootste toename van de werkgelegenheid in de Metropool Ruhr geregistreerd. In 2021 waren 93.210 mensen werkzaam in deze leidende markt. De meerderheid daarvan is werkzaam op het gebied van scholen en universiteiten (46,9 %), waarbij moet worden opgemerkt dat ambtenaren niet in de werkgelegenheidsstatistieken zijn opgenomen. Met een toename van 5.334 werknemers (+6,1%) vorig jaar was de groei veel dynamischer dan in de staat of in de nationale vergelijking (+4,5%; +3,0%). Alle deelmarkten konden aan deze positieve ontwikkeling bijdragen. Bovendien ontwikkelden alle subsectoren zich tijdens de observatieperiode dynamischer dan de nationale en nationale trend. Regionale zwaartepunten van de loodmarkt bevinden zich in Bochum, Herne en Dortmund.

Het verschil tussen premieplichtige en niet- premieplichtige werknemers is het grootst op de leidende markt van onderwijs & kennis (factor 1,54). In deze leidende markt zijn ambtenaren één van de redenen. Ambtenaren zijn niet opgenomen in de statistieken van werknemers die onder de sociale verzekering vallen. Aangezien er in het onderwijs veel ambtenaren zijn, bijvoorbeeld leraren en professoren, is het aantal werkenden veel groter.

 

Het percentage sociaal verzekerde werknemers met een afgeronde beroepsopleiding is met ongeveer 85% het hoogst in de leidende markt Onderwijs & Kennis, waarvan de helft academici. Dit is de hoogste waarde in vergelijking met de andere leidende markten en toont de hoge kwalificatie-eisen die aan een baan in de onderwijssector worden gesteld. Zoals in de leidende markt gezondheid, hebben vrouwen een bijzondere status in de onderwijssector. Met 65% is de meerderheid van de werknemers op de leidende markt vrouw. Het aandeel buitenlandse werknemers is het laagst in deze leidende markt (7%) en is sinds 2013 slechts zeer licht veranderd (+1 procentpunt). Dit kan een weerspiegeling zijn van het centrale belang van taal bij de overdracht van kennis en vaardigheden, waardoor het voor buitenlanders moeilijk is om in veel sectoren van de leidende markt te gaan werken.

Met 3.052 actieve bedrijven en een totale omzet van 1,36 miljard is de leidende markt van onderwijs en kennis de kleinste in de Metropool Ruhr. In de verslagperiode steeg het aantal ondernemingen met 1,8% en hun totale omzet met 5,0%.

Op de andere leidende markten

Uw contact met ons!

Neem contact op met

Benjamin Legrand
Hoofd van
Bedrijfscommunicatie, Persvoorlichter
Telefoon: +49 201 632488-24
Fax: +49 201 632488-99
legrand@business.ruhr

Neem contact op met

Antje Felchner
Projectleider
Bedrijfscommunicatie
Telefoon: +49 201 632488-15
Fax: +49 201 632488-99
felchner@business.ruhr