×
×

Privacybeleid

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

 1. Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk gerelateerd kunnen worden, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

 2. De verantwoordelijke partij overeenkomstig art. 4 (7) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO) is Business Metropole Ruhr GmbH (BMR), Am Thyssenhaus 1-3, 45128 Essen, telefoon: +49 201 6324880, e-mail: info@business.ruhr (zie ons impressum). U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming hier bereiken: Aulinger Datenschutz & Consulting GmbH, Dr. Ralf Heine, Frankenstraße 348, 45133 Essen, telefoon: +49 201 9598662, e-mail: datenschutz@business.ruhr

 3. Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

  De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

  De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw vraag hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet. 4. Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de behandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

  De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een legitiem belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte vragen.

  De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt ze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet. 5. U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de hiertoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders verwerpen wij de registratie.

  Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of bij technisch noodzakelijke veranderingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

  De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

  De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna verwijderd. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.
 6. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

  De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onverlet.


 7. Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik maken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder uitvoerig over de betreffende processen. Daarbij zullen wij ook de vastgestelde criteria voor de opslagperiode vermelden.

 

§ 2 Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

 1. Bij louter informatief gebruik van de website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO): IP-adres; datum en tijdstip van het verzoek; tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT); inhoud van het verzoek (specifieke pagina); toegangsstatus/HTTP-statuscode; hoeveelheid overgebrachte gegevens in elk geval; website waarvan het verzoek afkomstig is; browser; besturingssysteem en de interface daarvan; taal en versie van de browsersoftware.

 2. Naast de bovengenoemde gegevens worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt en die de partij die de cookie instelt (in dit geval ons) bepaalde informatie verschaffen. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website als geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO).

 3. Gebruik van cookies:

  a.) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functionaliteit hieronder worden toegelicht: Transiënte cookies (zie b) en permanente cookies (zie c).

  b.) Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit
  .
  Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Dit betekent dat uw computer kan worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit.

  c.) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

  d.) U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en bijvoorbeeld weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren
  .
  Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. 

§ 3 Nieuwsbrief

 1. Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd.

 2. Wij gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure om u aan te melden voor onze nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw inschrijving niet binnen 24 uur bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Bovendien slaan wij uw IP-adressen en de tijdstippen van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, een eventueel misbruik van uw persoonsgegevens op te helderen.

 3. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief toe te sturen. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO.

 4. U kunt uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen te allen tijde intrekken en u uitschrijven. U kunt de herroeping verklaren door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, via dit formulier op de website, per e-mail naar newsletter@business.metropoleruhr.de of door een bericht te sturen naar de contactgegevens vermeld in het impressum.

 

§ 4 Analyse-instrumenten

De hieronder genoemde en door ons gebruikte trackingmaatregelen worden uitgevoerd op basis van art. 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen wij zorgen voor een op de behoeften afgestemd ontwerp en de voortdurende optimalisering van onze website. Anderzijds gebruiken wij de trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch te registreren en te evalueren om ons aanbod voor u te optimaliseren. Deze belangen zijn te beschouwen als rechtmatig in de zin van voornoemde bepaling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de overeenkomstige trackinginstrumenten.

Google Analytics

 1. Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

  Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De door ons verzonden en aan cookies, gebruikers-ID's (bijv. user ID) of reclame-ID's gekoppelde gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist. De gegevens waarvan de bewaartermijn is verstreken, worden eenmaal per maand automatisch gewist.

  Het opslaan van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens aan de VS worden doorgegeven, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. 2. Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 3. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 4. U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verhinderd: Deactiveer Google Analytics.

  Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.


 5. Wij hebben met Google een contract voor orderverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

 6. Deze website gebruikt de functie"demografische kenmerken" van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals aangegeven in paragraaf 4.

Facebook Pixel

 1. Onze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor conversiemeting.

  Dit maakt het mogelijk om het gedrag van paginabezoekers te volgen nadat zij zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.
 2. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina's als buiten Facebook advertenties plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als beheerder van de site niet worden beïnvloed.

  Het gebruik van Facebook Pixel is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclamemaatregelen, waaronder sociale media.


 3. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

  U kunt ook de remarketingfunctie "Custom Audiences" uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet je ingelogd zijn op Facebook.

  Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.Google reCAPTCHA

 1. Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op onze websites. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google").

 2. Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de op onze websites ingevoerde gegevens (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

 3. De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. De bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat er een analyse plaatsvindt.

 4. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

 5. Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op de volgende links: policies.google.com/privacy en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

§ 5 Integratie van YouTube-video's

 1. Onze website gebruikt plugins van de website YouTube. De exploitant van de pagina's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

 2. Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube betekent deze modus dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. De verstrekking van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt dus een verbinding met het Google DoubleClick-netwerk - ongeacht of je een video bekijkt.

 3. Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als je bent ingelogd op je YouTube-account, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

 4. Verder kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies opslaan op je eindapparaat. Met deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

 5. Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben.

 6. YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

 7. Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

§ 6 Google Maps

 1. Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 2. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

 3. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

 4. Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

§ 7 Social Media Plug-ins

Wij gebruiken momenteel de social media plug-ins die hieronder nader worden beschreven. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde vakje klikt en het daardoor activeert, ontvangt de plug-in-provider de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt opgeroepen. Bovendien worden de in punt 2 van deze verklaring genoemde gegevens verstrekt. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de respectieve providers in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plugin worden uw persoonlijke gegevens doorgegeven aan de betreffende plugin-provider en daar opgeslagen (bij Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de aanbieder van de plug-in de gegevens met name via cookies verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de veiligheidsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijs gemaakte vakje klikt.

Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de plug-in.

Facebook plugins (Like & Share knop)

 1. Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina's geïntegreerd. U kunt de Facebook plugins herkennen aan het Facebook logo of de "Like" knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

 2. Wanneer u onze pagina's bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de Facebook "Like" knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Facebook profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

 3. Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

 4. Het gebruik van Facebook plugins is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

 Twitter plugin

 1. Functies van de dienst Twitter zijn geïntegreerd op onze pagina's. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens doorgegeven aan Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Twitter op: twitter.com/nl/privacy.

 2. Het gebruik van de Twitter-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

 3. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op twitter.com/account/settings.

Instagram plugin

 1. Functies van de Instagram-dienst zijn geïntegreerd op onze pagina's. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS.

 2. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram het bezoek aan onze pagina's koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

 3. Het gebruik van de Instagram-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

 4. Zie voor meer informatie het privacybeleid van Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn-plugin

 1. Onze website gebruikt functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporati-on, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

 2. Telkens wanneer een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt geopend, wordt een verbinding met de LinkedIn-servers tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn-knop "Recommend" klikt en op uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina's, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

 3. Het gebruik van de LinkedIn-plugin is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een zo groot mogelijke zichtbaarheid in de sociale media.

 4. Zie voor meer informatie het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

§ 8 Whatsapp Nieuws Ticker

 1. Wij bieden u aan om nieuws over ons en onze activiteiten te ontvangen via Whatsapp-Newsticker. Hiervoor moet je je mobiele telefoonnummer doorgeven en ons een bericht sturen via Whatsapp. We geven je mobiele telefoonnummer niet door en gebruiken het alleen voor onze WhatsApp-nieuwsbanner. U zult van ons geen reclame, spam of promotionele oproepen ontvangen. Dit gebeurt in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

 2. Wij wijzen er echter uitdrukkelijk op dat u door de installatie en het gebruik van WhatsApp op uw mobiele apparaat instemt met de voorwaarden van WhatsApp, waarop BMR geen invloed heeft. Deze omvatten onder meer dat WhatsApp Inc. toegang krijgt tot telefoonnummers en contacten die zijn opgeslagen op het mobiele apparaat. Ook worden de gegevens opgeslagen op servers van WhatsApp Inc. die niet onder de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming vallen. Meer informatie over gegevensbescherming bij WhatsApp Inc. vindt u hier.

 

§ 9 Uw rechten

 1. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
 • In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres...,
 • U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.

 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden / plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.

 • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.

 • Indien u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

 • Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat..,

 • U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen (gegevensoverdraagbaarheid). Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

 

§ 10 Recht van bezwaar

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, e of f DSGVO, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze met dergelijke direct marketing verband houdt. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2, DSGVO).

 

§ 11 Gegevensbeveiliging

Wij gebruiken de wijdverbreide SSL-procedure (Secure Socket Lay-er) in verband met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund wanneer u de website bezoekt. In de regel is dit een 256-bit encryptie. Als uw browser geen 256-bit encryptie ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bit v3 technologie. Of een bepaalde pagina van onze website gecodeerd wordt verzonden, kunt u zien aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusbalk van uw browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

 

§ 12 Actualisering en wijziging van dit privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd bijgewerkt in oktober 2018.
Het kan noodzakelijk worden om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen daarop of als gevolg van wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten. De actuele gegevensbeschermingsverklaring kunt u te allen tijde raadplegen en afdrukken op de website https://business.metropoleruhr.de/datenschutz/.

 

 


Informatie over gegevensbescherming voor online vergaderingen, telefonische conferenties en webinars via "Zoom" van Business Metropole Ruhr GmbH.

Hieronder informeren wij u over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van"Zoom".

 

 

Doel van de verwerking

Wij gebruiken de tool "Zoom" om telefoonconferenties, online vergaderingen, videoconferenties en/of webinars (hierna: "online vergaderingen") te houden. "Zoom" is een dienst van Zoom Video Communications, Inc. gevestigd in de VS.

 

Verantwoordelijk

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van "Online Meetings" is Business Metropole Ruhr GmbH.

Opmerking: Indien u de website van "Zoom" bezoekt, is de aanbieder van "Zoom" verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Het oproepen van de website is echter alleen nodig om de software voor het gebruik van "Zoom" te downloaden.

U kunt "Zoom" ook gebruiken als u de respectieve vergader-ID en, indien van toepassing, verdere toegangsgegevens voor de vergadering rechtstreeks in de "Zoom"-app invoert.

Als u de "Zoom"-app niet wilt of kunt gebruiken, kunnen de basisfuncties ook worden gebruikt via een browserversie, die u ook op de "Zoom"-website kunt vinden.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

Bij gebruik van "Zoom" worden verschillende soorten gegevens verwerkt. De omvang van de gegevens hangt ook af van de gegevens die u vóór of tijdens deelname aan een "online vergadering" verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

Gebruikersgegevens: voornaam, achternaam, telefoon (optioneel), e-mailadres, wachtwoord (als "single sign-on" niet wordt gebruikt), profielfoto (optioneel), afdeling (optioneel)

Vergadering metadata: Onderwerp, beschrijving (optioneel), IP-adressen van deelnemers, informatie over apparatuur/hardware.

Voor opnames (optioneel): MP4 bestand van alle video, audio en presentatie opnames, M4A bestand van alle audio opnames, tekstbestand van de online vergadering chat.

Bij het inbellen met de telefoon: informatie over het inkomende en uitgaande oproepnummer, landsnaam, begin- en eindtijd. Indien nodig kunnen verdere verbindingsgegevens zoals het IP-adres van het apparaat worden opgeslagen.

Tekst-, audio- en videogegevens: U kunt de chat-, vraag- of enquêtefuncties gebruiken in een "online vergadering". In dit verband worden de door u ingevoerde teksten verwerkt om ze in de "online vergadering" weer te geven en eventueel te registreren. Om de weergave van video en audio mogelijk te maken, worden de gegevens van de microfoon van uw eindapparaat en van een eventuele videocamera van het eindapparaat tijdens de vergadering dienovereenkomstig verwerkt. U kunt de camera of microfoon op elk moment zelf uitschakelen of dempen via de "Zoom"-toepassingen.

Om deel te nemen aan een "online vergadering" of om de "vergaderzaal" te betreden, moet u ten minste informatie over uw naam verstrekken.

 

Reikwijdte van de verwerking

We gebruiken "Zoom" om "online vergaderingen" te houden. Als wij "online vergaderingen" willen opnemen, zullen wij u vooraf transparant informeren en - indien nodig - om uw toestemming vragen. Het feit van de opname wordt u ook getoond in de "Zoom" app.

Als het nodig is om de resultaten van een online vergadering vast te leggen, leggen wij de inhoud van de chat vast. Dit zal echter meestal niet het geval zijn.

In het geval van webinars kunnen wij ook vragen verwerken die door deelnemers aan webinars worden gesteld ten behoeve van de opname en follow-up van webinars.

Als u geregistreerd bent als gebruiker bij "Zoom", dan kunnen rapporten over "online vergaderingen" (vergadermetadata, inbelgegevens, vragen en antwoorden in webinars, enquêtefunctie in webinars) tot één maand bij "Zoom" worden opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 DSGVO wordt niet gebruikt.

 

Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Voor zover persoonlijke gegevens van medewerkers van Business Metropole Ruhr GmbH worden verwerkt, is § 26 BDSG de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking. Indien in verband met het gebruik van "Zoom" persoonsgegevens niet nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de arbeidsrelatie, maar niettemin een elementair bestanddeel vormen van het gebruik van "Zoom", is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. In deze gevallen ligt onze belangstelling bij de effectieve uitvoering van "online vergaderingen".

Bovendien is de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking bij het houden van "online vergaderingen" art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO, voor zover de vergaderingen worden gehouden in het kader van contractuele relaties.

Als er geen contractuele relatie is, is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ook hier gaat onze belangstelling uit naar het effectieve verloop van "online vergaderingen".

 

Ontvangers / doorgifte van gegevens

Persoonsgegevens die in verband met de deelname aan "online vergaderingen" worden verwerkt, worden over het algemeen niet aan derden doorgegeven, tenzij dit de bedoeling is. Wij wijzen u erop dat de inhoud van online vergaderingen, evenals persoonlijke vergaderingen, vaak wordt gebruikt om informatie met klanten, belangstellenden of derden door te geven en dus bedoeld is om te worden doorgegeven.

Andere ontvangers: De aanbieder van "Zoom" krijgt noodzakelijkerwijze kennis van de bovenvermelde gegevens voor zover dit voorzien is in het kader van onze overeenkomst tot orderverwerking met "Zoom".

 

Gegevensverwerking buiten de Europese Unie

"Zoom" is een dienst van een provider uit de VS. De verwerking van persoonsgegevens vindt dus ook plaats in een derde land. Wij hebben met de aanbieder van "Zoom" een orderverwerkingsovereenkomst gesloten die voldoet aan de eisen van art. 28 DSGVO.

Een passend niveau van gegevensbescherming wordt enerzijds gegarandeerd door de "Privacy Shield"-certificering van Zoom Video Communications, Inc. en anderzijds door het afsluiten van de zogenaamde standaardcontractbepalingen van de EU.

 

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

U kunt hem/haar als volgt bereiken: Business Metropole Ruhr GmbH, - Functionaris voor gegevensbescherming -, Am Thyssenhaus 1-3, 45128 Essen, E-Mail: datenschutz@business.ruhr

 

Uw rechten als betrokkene

U hebt het recht om informatie te krijgen over de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor informatie.

In het geval van een verzoek om informatie dat niet schriftelijk wordt gedaan, vragen wij uw begrip dat wij van u een bewijs kunnen verlangen dat u de persoon bent die u beweert te zijn.

Bovendien hebt u recht op rectificatie of wissing of op beperking van de verwerking, voor zover u daar wettelijk recht op hebt.

Ten slotte hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking in het kader van de wettelijke voorschriften.

Er bestaat ook een recht op gegevensoverdraagbaarheid in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Verwijdering van gegevens

Wij verwijderen persoonlijke gegevens over het algemeen wanneer ze niet langer bewaard hoeven te worden. Een vereiste kan met name bestaan wanneer de gegevens nog nodig zijn voor de uitvoering van contractuele diensten, de controle en de toekenning of afwijzing van garantie- en eventuele garantieclaims. In het geval van wettelijke bewaarplichten wordt verwijdering pas overwogen na het verstrijken van de respectieve bewaarplicht.

 

Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht een klacht over onze verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

 

Wijziging van deze mededeling inzake gegevensbescherming

Wij herzien deze verklaring inzake gegevensbescherming in geval van wijzigingen in de gegevensverwerking of andere gelegenheden die dit noodzakelijk maken. Op deze website vindt u altijd de actuele versie.

Status: 6 april 2020

Neem contact op met

Dr. Ralf Heine
Functionaris voor gegevensbescherming van BMR
Tel.: +49 201 9598662
r.heine@aulinger-dc.eu