×
×

Registreer je hier bindend:

Neem contact op metProgramma

10:00 a.m.
Welkom
Börje Wichert, Business Metropole Ruhr GmbH (BMR)

10:05 a.m.

Status van het programma met 5 locaties
Korinna Zeumer, Ministerie van Economische Zaken, Innovatie, Digitalisering en Energie (MWIDE) van de deelstaat NRW

10:15 uur

Procesoverzicht
Börje Wichert, Business Metropole Ruhr GmbH (BMR) / Nomo Braun, agiplan GmbH

10:45 uur

Impulsen en potentiële gebieden voor de 5-locaties in innovatie en onderwijs
1. ontwikkeling van incubatorconcepten voor startende ondernemingen: Prof. Dr. Heiko Kopf, Hogeschool Hamm-Lippstadt

2. succesfactoren van een starters- en technologiecentrum:Dirk Stürmer, Technologiecentrum Dortmund

3. voortdurende professionele ontwikkeling en levenslang leren:Stefan Pfeifer, MAGS NRW; Richard Stigulinszky, MSB NRW.

11:45 uur.
Conclusie en presentatie van de volgende stappen in het procesBörje
Wichert, BMR / Nomo Braun, agiplan GmbH