×
×

Zakelijk vastgoed

106.369 m² NF

Nieuwbouw voltooiingen

4,70% - 6,50%

Geeft

5,50 -8 ,00 €/m²

Huurprijzen 2022

Bron Bulwiengesa AG

*Noot: De berekening van de tophuur is gebaseerd op de definitie van de Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (Vereniging voor Vastgoedonderzoek). Op de markten worden ook deals gesloten boven de mediane waarde van de tophuur.

Nieuwbouw voltooiingen

Vanwege het grote ruimtepotentieel door de oude industriële voorraad, die naar behoefte wordt aangevuld met nieuwe gebouwen, heeft het type bedrijfsvastgoed een belangrijke status op de vastgoedmarkt van het Metropole Ruhrgebied. Het opleveringsvolume lag in 2022 echter lager dan in voorgaande jaren. Deze cijfers bevestigen de indruk die al op de helft van 2022 ontstond. De redenen hiervoor veranderden niet in de tweede helft van het jaar. De concurrentie van andere soorten gebruik en de stijgende bouw- en financieringskosten, in combinatie met verdere economische onzekerheden, blijven de projectontwikkeling beperken. Bouwwerkzaamheden aan bestaande gebouwen spelen echter ook een belangrijke rol in het segment bedrijfsvastgoed, maar zijn niet opgenomen in de oplevering van nieuwbouw.

De huurprijzen ontwikkelen zich in het spanningsveld tussen een beperkt aanbod en een vitale vraag en vertonen daardoor een lichte groei. Met name transformatiepanden op gewilde stedelijke locaties met relatief veel kantoorruimte blijven goede marktkansen bieden en zijn navenant in trek. Een vergelijkbaar beeld zien we bij bedrijventerreinen. Nieuwe, modulaire en flexibel bruikbare gebouwen met een hoge energie-efficiëntie en bijbehorende certificering zijn zeldzaam en hebben navenant positieve marktvooruitzichten. Hun grote voordeel ten opzichte van andere segmenten ligt in de hoge mate van omkeerbaarheid van het gebruik, waardoor aan een breed scala van gebruikerseisen kan worden voldaan.

Aan de rendementsdruk van de afgelopen jaren is echter ook in dit segment vroegtijdig een einde gekomen door hogere financieringskosten en economische onzekerheden. In de loop van 2022 stegen de rendementen tussen 10 en 40 basispunten, afhankelijk van de locatie en het type bedrijfsvastgoed, wat matig is in vergelijking met de A-locaties. Ook hier is de prijsfase echter nog niet voltooid, zodat in 2023 verdere correcties mogelijk zijn. Reeds in de eerste helft van 2022 werden rendementspremies vastgesteld, en ook al zijn er nog geen eindejaarswaarden beschikbaar, er zijn tal van aanwijzingen dat deze dynamiek zich in de tweede helft van het jaar dienovereenkomstig heeft voortgezet.

 

Zakelijk vastgoed

Bedrijfsvastgoed is commercieel vastgoed voor gemengd gebruik met een typische huurdersstructuur van middelgrote bedrijven. De mix omvat kantoor-, magazijn-, productie-, onderzoeks-, dienstverlenings- en/of groothandelsruimte alsmede open ruimte. Door zijn heterogeniteit en diversiteit van gebruik is deze activaklasse dienovereenkomstig moeilijk vast te leggen. Het bedrijfsvastgoedsegment omvat distributievastgoed (< 10.000 m²), productiemagazijnen (< 10.000 m²), industrieparken en transformatievastgoed.