×
×

Logistieke markt

290.869

Nieuwbouw voltooiingen 1e HY 2022

4,00 - 6,00

Netto aanvangsrendement

4,20 - 5,90 €/m² NF

Prime huur 1e HY 2022

Marktpotentieel

De vraag naar logistiek vastgoed in het Metropole Ruhrgebied blijft groot en alleen het schaarse aanbod van ruimte vertraagt regelmatig de verkoopdynamiek. De tophuren zijn over de hele linie opnieuw licht gestegen ten opzichte van de eindejaarswaarden. Gezien de gestegen bouwkosten en de hogere eisen die aan de duurzaamheid van gebouwen worden gesteld, zijn de voortekenen voor stijgende huren ook in de toekomst goed. Nieuwe of aangepaste industriële strategieën (onshoring) bieden mogelijkheden voor een vitale vraag naar ruimte. Bijvoorbeeld door bedrijven die een deel van hun productie weer naar Duitsland verplaatsen om niet afhankelijk te worden van primaire produkten uit het buitenland. Toch valt nog af te wachten hoe de vraag van de be- en verwerkende industrie zich zal ontwikkelen in geval van een economische vertraging in de tweede helft van het jaar.

Logistiek en industrieel vastgoed (inclusief bedrijfsgebouwen) zijn tot nu toe in de eerste helft van 2022 de meest gewilde activaklasse op de beleggingsmarkt in het Metropole Ruhrgebied. Met een transactieomzet van 455 miljoen euro komen zij op de eerste plaats, net vóór kantoorgebouwen. Toch hebben de gestegen financieringskosten ook in het segment van het logistiek vastgoed tot prijscorrecties geleid. Het prijsniveau voor logistiek kernvastgoed uit het eerste kwartaal is nauwelijks economisch haalbaar voor investeerders. Daardoor zijn de rendementen in de Duitse logistieke topregio's met 20 tot 25 basispunten gestegen ten opzichte van Q1/2022. De premies ten opzichte van de eindejaarswaarden in 2021 zijn na een rendementscompressie in het eerste kwartaal van 2022 navenant lager. De rendementen in het Metropole Ruhrgebied daarentegen vertonen
overwegend stabiele trends, met slechts een lichte stijging van 10 basispunten ten opzichte van eind 2021 voor het kernsegment
.