×
×

Investeringsmarkt

1,137 m €

Transactievolume commercieel vastgoed 1e HY 2022

Investeringsvolume

In vergelijking met de zeven A-steden zal de investeringsmarkt van de Metropool Ruhr in 2022 opnieuw in de middenmoot liggen. Het staat achter Düsseldorf en München wat betreft het transactievolume, maar ligt dit keer duidelijk voor op Keulen en Stuttgart. In de segmentspecifieke analyse van het commerciële investeringsvolume zijn tot dusver enkele verschuivingen ten opzichte van 2021 waarneembaar. Terwijl in 2021 voor het eerst de collectieve categorie Overig (grondaankopen, zorgvastgoed, hotels, leisure, etc.) het grootste aandeel in de omzet had, gaat in de eerste helft van het jaar tot nu toe logistiek vastgoed aan kop, net voor kantoorvastgoed.

Een prognose met betrekking tot de investeringsactiviteiten in de tweede helft van het jaar is momenteel niet mogelijk. Door de gestegen financieringskosten en de aangekondigde verstrakking van het monetaire beleid door de ECB is het transactievolume afgenomen van 772 miljoen euro in het eerste kwartaal tot 365 miljoen euro in het tweede kwartaal. De beleggingsmarkt is dus niet tot stilstand gekomen, maar de onzekerheid en terughoudendheid van de beleggers is merkbaar. Er worden nog steeds koopaanbiedingen gedaan. De prijsverwachtingen aan koper- en verkoperzijde liggen echter nog te ver uit elkaar. Een aantal overeenkomsten is dan ook nog niet gesloten. Er zijn dus te weinig marktgegevens om een geldige beoordeling van de prijsontwikkeling te maken. Prijsverlagingen zijn echter realistisch in een permanent veranderd financieringsklimaat. Veel zal afhangen van hoe snel kopers en verkopers het eens worden over een gemeenschappelijke basis voor prijsstelling die voor beide partijen aanvaardbaar is.