×
×

Kleinhandelsmarkt

165 €/m² NF

Piekhuur 2022

4,30% - 7,10%

Rendement

104,9

Centraliteitsindex

Bron Bulwiengesa AG

*Noot: De berekening van de tophuur is gebaseerd op de definitie van de Gesellschaft für Immobilienwirtschaftliche Forschung e.V. (Vereniging voor Vastgoedonderzoek). Op de markten worden ook deals gesloten boven de mediane waarde van de tophuur.

Huur

Het jaar 2022 was opnieuw uitdagend voor de detailhandel in Duitsland. Na een verheugende omzetontwikkeling in het eerste kwartaal, ondanks de eerdere inzinking van Corona, werd de goede stemming vanaf het tweede kwartaal opnieuw aanzienlijk getemperd door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande stijgende energiekosten en consumentenprijzen. Harde lockdown-maatregelen in China en de daaruit voortvloeiende aanbodknelpunten alsmede het onzekere financiële sentiment maakten een einde aan de hoop op een aanhoudende opwaartse trend. In deze marktomgeving daalden de winkelhuren opnieuw licht, omdat de gevraagde huurprijzen, vooral voor textielwinkels, op veel plaatsen nauwelijks haalbaar zijn, omdat de noodzakelijke omzet niet meer kan worden gegenereerd.

Geeft

Aan consumentenzijde drukken de hogere uitgaven voor energie en dagelijkse goederen de koopbereidheid in de aperiodieke sector. Op veel plaatsen, niet alleen in het Ruhrgebied, komen deze factoren tot uiting in een toename van de leegstand van winkelruimten. De netto aanvangsrendementen zijn op de centrale locaties met 30 à 40 basispunten gestegen, iets meer dan in de A-steden. Het hoogste vraagvolume blijft in de dagelijkse behoeften met 63,2% proportioneel marktpotentieel, terwijl in alle andere marktgebieden de vraag in 2022 overwegend is gedaald. Nog steeds kan worden vastgesteld dat van de kant van de consumenten de prijsaankoop, die de laatste tijd op de achtergrond is geraakt, weer op de voorgrond treedt en in veel gevallen de aankoopbeslissingen domineert.