×
×

Kantoorpanden

17,4 m sqm MFG

Voorraad kantoorruimte 1 HY 2022

124.300 m² MFG

Nieuwe landtoegang

12,50-19,00 Euro/m2 MFG

Haalbare tophuur

Marktpotentieel

In de eerste zes maanden van 2022 was de vraag op de kantorenmarkt in het Metropole Ruhrgebied matig, wat aan verschillende factoren kan worden toegeschreven. Terwijl het schaarse aanbod van ruimte in Bochum en Duisburg, vooral nieuwbouw van kwaliteitsruimte, het omzetresultaat drukt, was er in de eerste helft van het jaar een gebrek aan grootschalige huurcontracten en eigenaar-bewoners in Essen en Dortmund. Daarbij komen nog de economische onzekerheden als gevolg van de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne.

De leegstand is licht gestegen ten opzichte van de eindejaarscijfers van 2021. Dit treft vooral de vier grote kantoormarkten in het Metropole Ruhrgebied, waarbij vooral Essen in het oog springt. Het goede nieuws is dat, tegen deze achtergrond, de tophuren tot dusver een stabiele tot licht stijgende tendens vertonen. Dit betekent dat Metropool Ruhr in wezen de trend volgt van de zeven A-steden, waar de ontwikkeling van huurprijzen en leegstand ook van elkaar zijn losgekoppeld. Naast de hogere bouwkosten zijn de hogere eisen van de gebruikers aan de kwaliteit van het gebouw en de inrichting ervan doorslaggevend. Evenals in de zeven A-steden worden ook in het Ruhrgebied projectontwikkelingen zonder relevante voorverhuur nader onder de loep genomen en wordt de financiering nader onderzocht voordat zij definitief van start gaan.

Tegen de achtergrond van de gestegen financieringskosten die in het tweede kwartaal de markt bereikten en leidden tot een aanzienlijke daling van het aantal transacties, kan Metropole Ruhr terugkijken op een behoorlijk halfjaarresultaat. Aan de rendementscompressie kwam in dit verband echter vroegtijdig een einde. In de duurste deelmarkt Essen steeg het rendement met 15 basispunten tot 4,15%. Beleggers zijn in de huidige marktomgeving niet langer bereid de hoge prijzen van begin dit jaar te betalen. In hoeverre zich in de loop van het jaar nog prijscorrecties zullen voordoen, valt nog te bezien. De opbrengstpremies zullen echter waarschijnlijk gematigder zijn dan in de aanzienlijk duurdere A-steden.