×
×

Met het format "New Locations - New Opportunities" maakte het Metropole Ruhrgebied voor het eerst ook deel uit van het officiële conferentieprogramma van EXPO REAL. Vooraanstaande personen uit de vastgoedsector bespraken de mogelijkheden en voorbeelden van succesvolle wijkontwikkeling.

 

Bijna geen enkele andere agglomeratie is de laatste jaren zo veranderd als de Metropool Ruhr. Er zijn nieuwe polycentrische locaties ontstaan. Van de Phoenixsee van Dortmund tot de binnenhaven van Duisburg zijn oude industriegebieden die vroeger natuurlijk waren afgesloten, opengesteld voor de mensen. Wonen en werken en sterke recreatiemogelijkheden vermengden zich in deze nieuwe wijken.

"Een chique imperfectie" - De uitdaging is niet alleen de transformatie van steden, maar veeleer de transformatie van de mentaliteit van mensen! De sterke punten en het potentieel in het Ruhrgebied zijn er al, we moeten ze alleen met vertrouwen vertegenwoordigen, erop voortbouwen en erop vertrouwen. Niet praten, maar doen. Dat is het Ruhrgebied", zegt Sarah Dungs, directeur van GREYFIELD Development GmbH.

 

Paneldiscussie in het conferentieprogramma van EXPO REAL

Kennis en wetenschap

De verandering van de economische structuur hangt nauw samen met de landinrichting. De voormalige kolen- en staalregio is veranderd in een dicht wetenschappelijk landschap met 22 universiteiten. Het beste voorbeeld is MARK 51°7 in Bochum. Het voormalige Opel-terrein van 70 hectare, waarvan 99 procent op de markt is gebracht, laat zien hoe kennis banen creëert: "Kennis is onze grondstof. Dit is ook waar MARK 51°7 voor staat met zijn intelligente mix van industrieën, vooral onderzoeksinstellingen en toekomstige technologieën", aldus burgemeester Thomas Eiskirch. Dortmund als Europese innovatiehoofdstad 2021 biedt met het Hafenquartier Speicherstraße, de Energy Campus of Phönix ook voorbeelden van deze ontwikkeling: "We willen hierop voortbouwen en ook in de toekomst vooruitgang boeken en nieuwe kansen creëren als moderne technologie- en kennislocatie", zegt Heike Marzen, directeur van de Wirtschaftsförderung Dortmund.

 

Nieuwe lagen

Een van de grootste uitdagingen voor een toekomstgerichte stadsontwikkeling is het tekort aan grond. Toch biedt de transformatie van voormalige industrieterreinen altijd een potentieel dat kan worden gebruikt voor trendsettende projecten. "In Essen werken we momenteel met verschillende partners aan een heroverweging van de stedelijke ruimte", zegt Martin Harter, hoofd van de afdeling Stedenbouw en Bouwen van de stad Essen.

 

Duurzaamheid

De nieuwe wijken voldoen aan de hedendaagse ecologische en sociale normen. De discussies tijdens EXPO REAL bevestigden dat het onderwerp ESG wordt begrepen en aanvaard als een permanente taak.

"We kijken ook verder dan het grondpotentieel naar bestaande wijken zoals Ruhrort of Hochfeld. Hier willen we nauw samenwerken met onze partners om de groene en klimaatvriendelijke ontwikkeling van onze wijken te bevorderen voor en met de mensen die hier wonen - en in de toekomst willen wonen. Op deze manier geven wij in Duisburg vorm aan een nieuwe stedelijkheid die exemplarisch zal zijn voor de transformatiekracht van onze regio", aldus Bernd Wortmeyer, directeur van GEBAG Duisburger Baugesellschaft mbH.

"We zijn op weg om de groenste industriële regio ter wereld te worden. Het Wuppertal Instituut heeft het transformatieproces van de Metropool Ruhr onderzocht in een studie en komt tot de conclusie dat het Ruhrgebied een voorbeeldregio kan worden voor vele industriële agglomeraties wereldwijd. Daarachter gaat een bundel van ecologische, sociale en vastgoedmaatregelen schuil die in elkaar moeten grijpen. In die zin is ook de manier waarop we naar buurten kijken aanzienlijk veranderd," zegt prof. dr. Julia Frohne.

 

Vertrouwen in de huidige marktsituatie

Zoals de hele sector voelt ook VIVAWEST de gevolgen van de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en moet het momenteel rekening houden met aspecten als materiaaltekorten, knelpunten bij de levering en rente- en prijsstijgingen bij bouwprojecten. Toch zijn er geen plannen om projecten stop te zetten of te verkopen. "Als grootste holistische wijkontwikkelaar in NRW blijven wij veeleer van plan ons projectvolume volledig uit te voeren. Wij zijn buurtontwikkelaars, wij willen mensen in beweging brengen - en in het Ruhrgebied lukt dat heel goed", zegt Uwe Eichner, voorzitter van de raad van bestuur van VIVAWEST.

 

Meer berichten

EssenGroene innovaties op E-world in

Voorzieningszekerheid, uitfasering van kernenergie en decarbonisatie zijn momenteel de bepalende modewoorden...

Passion.Power.People.

Start-ups, bedrijven en investeerders uit Duitsland en het buitenland verenigd: De ruhrSUMMIT 2023 brengt...

De toekomst voor onze ogen

Extended Reality (XR) technologie is de toekomst: het leven in steden zal veranderen in...

Dialoog stadscentrum Ruhr: levenskwaliteit in de stad

Hoe ziet het stadscentrum van de toekomst eruit? Tijdens de Stadscentrumdialoog Ruhr is het perspectief...