×
×

Nieuwe gebieden voor bedrijven en banen, maar zonder in de open ruimte te hoeven gaan: In het kader van het BMR-project "Commercial Land Management Ruhr" (GFM) zijn de mogelijkheden geanalyseerd voor verdichting van bestaande bedrijventerreinen. Ongeveer 15 procent van de gebieden in de tien onderzochte proefprojecten kon nog worden gebruikt.

 

"Economische groei heeft ruimte nodig", zegt prof. Julia Frohne op het slotevenement in Duisburg. Tussen 2012 en 2018 zijn hier ongeveer 100.000 nieuwe sociaal verzekerde banen gecreëerd, en daarmee een groot deel van alle nieuwe banen. "We hebben concrete oplossingen nodig voor de ontwikkeling van moderne industrieterreinen. Ook hier moeten we op een duurzame manier omgaan met hulpbronnen," zegt Frohne.

 

Locaties voor regionale samenwerking

Om het grondgebrek in het Metropole Ruhrgebied tegen te gaan, stond de afgelopen jaren een uitbreiding van grond voor commercieel gebruik op de voorgrond. Nieuwe regionale planreserves en de regionale samenwerkingsgebieden vergroten het totale grondpotentieel. Met het huidige GVM V-project heeft BMR samen met de RVR de mogelijkheden voor grondgebruik in de bestaande gebieden onderzocht. Dit intensievere gebruik van bestaande gebieden voorkomt de aantasting van de open ruimte. In de bestudeerde bestaande gebieden zou 15 procent van de grond kunnen worden gebruikt door middel van redensificatie.

 

De instrumentenkoffer

De toolbox in het GFM-eindverslag laat zien hoe dit kan worden bereikt. De deelnemende gemeenten hebben in tien proefprojecten verschillende benaderingen onderzocht. De resulterende actiegids in het GFM-eindverslag bestrijkt de onderwerpen organisatie, planningsrecht, grondniveau, openbare ruimte, infrastructuur en milieu- en klimaatbescherming.

 

 

Tijdens het GFM-evenement bespraken deskundigen van de gemeenten hoe met name de toegang tot en de ontwikkeling van brownfields kan slagen: "We zijn afhankelijk van de steun van de staat, de federale overheid en de EU om brownfields te kunnen ontwikkelen", zei regiodirecteur Karola Geiß-Netthöfel. Om Berlijn en Brussel dienovereenkomstig te kunnen overtuigen, staat de eenheid van de regio centraal, aldus Geiß-Netthöfel: "We zullen opvallen als we samen optreden."

 

Van praktijk voor praktijk

Duisburg, Hagen en Ennepe-Ruhr-Kreis presenteerden hun concrete ervaringen uit de proefgebieden.

In Duisburg werden vooral organisatorische instrumenten gebruikt: Land conferenties, land provider conferenties, gebiedsbeheer. In Hagen omvatten de instrumenten de aankoop van grond en het daarmee samenhangende voorkeursrecht. In het district Ennepe-Ruhr zijn de planningsrechtelijke instrumenten onderzocht die een gemeente kan gebruiken en die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit (BauGB).

Sinds 2010 werkt BMR in het project Commercieel Grondbeheer (GFM) in de fasen I tot en met V aan regelmatige analyses van de grondmarkt, de onderlinge verbanden tussen werkgelegenheidsontwikkeling, ruimtebeslag en deelname aan de activering van nieuwe terreinen.

Het GFM-project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en staatsfondsen van NRW.

 

Meer berichten

EssenGroene innovaties op E-world in

Voorzieningszekerheid, uitfasering van kernenergie en decarbonisatie zijn momenteel de bepalende modewoorden...

Passion.Power.People.

Start-ups, bedrijven en investeerders uit Duitsland en het buitenland verenigd: De ruhrSUMMIT 2023 brengt...

De toekomst voor onze ogen

Extended Reality (XR) technologie is de toekomst: het leven in steden zal veranderen in...

Dialoog stadscentrum Ruhr: levenskwaliteit in de stad

Hoe ziet het stadscentrum van de toekomst eruit? Tijdens de Stadscentrumdialoog Ruhr is het perspectief...