×
×

Energie en hulpbronnen besparen en toch een sterke industriële locatie blijven: De kansen en ook de uitdagingen van circulaire waardecreatie waren dit jaar het onderwerp van de jaarlijkse bijeenkomst van Greentech.Ruhr, het netwerk van de milieu-industrie in de Metropool Ruhr.

 

"De tijden dat milieueconomie een nichebestaan leidde, zijn definitief voorbij", zegt NRW-minister van Milieu Oliver Krischer: "We leven in een wereld waarin wereldwijde crises de economie zoals wij die geleid hebben, ter discussie stellen." NRW zou een pionier moeten zijn voor het transformatiebeleid, zei hij. Krischer presenteerde de doelen en maatregelen van de nieuwe staatsregering. "De deelstaatregering staat achter wat hier gebeurt," prees Krischer Greentech.Ruhr: "Het Ruhrgebied heeft het potentieel om de groenste industriële regio ter wereld te worden." Het onderzoekslandschap en de universitaire dichtheid spelen het Ruhrgebied hierbij in de kaart, aldus prof. dr. Julia Frohne, directeur van BMR: "We moeten de Circulaire Economie niet zien als een bedreiging voor het oude, maar als een kans voor de toekomst." Frohne verwelkomde ongeveer 80 bezoekers in de Lohnhalle van de Holland-kolenmijn in Bochum-Wattenscheid: "Wat nu een start-upcentrum en een evenementenlocatie is, was vroeger een kolenmijn: het Ruhrgebied staat voor transformatieverhalen."

Impressies

Oliver Krischer, minister van Milieu van NRW, presenteerde de milieubeleidsdoelstellingen van de nieuwe deelstaatregering aan de vertegenwoordigers van bedrijfsleven en wetenschap. Zo moet Noordrijn-Westfalen de eerste klimaatneutrale regio in Europa worden. "We moeten dit zien als de grootste taak van onze tijd," zei Krischer. "De focus ligt op de milieueconomie en de circulaire economie met hun grote aandeel in de werkgelegenheid en waardecreatie. Wij profiteren van een unieke economische factor in deze regio. Dit is een groot locatievoordeel."

Minister van Milieu Krischer benadrukte het belang van netwerken als Greentech.Ruhr: "We zijn blij dat we een dergelijke structuur kunnen ondersteunen. Het is een interface. Als iedereen zijn kennis doorgeeft, kan er een stabiele en goed functionerende milieu-economie ontstaan. Dat is de enige manier waarop de transformatie zal slagen."

Netwerk van de milieu-economie

Greentech.Ruhr is inmiddels uitgegroeid tot 220 leden, waaronder grote bedrijven zoals TRIMET Aluminium SE en de REMONDIS-groep of start-ups zoals rhinopaq, die zich in hun bedrijfsmodel intensief bezighouden met het besparen van hulpbronnen. Tijdens de jaarvergadering presenteerden zij mogelijkheden om kosten en CO2 te besparen.

Duitslands grootste aluminiumproducent TRIMET gebruikt 40% gerecycleerde grondstoffen bij de productie, verklaarde Thomas Reuther, lid van de raad van bestuur van TRIMET. In vergelijking met primaire grondstoffen vergt dit gebruik van schroot slechts 5% van de energie en wordt 85% CO2 bespaard, zei hij. "Voor ons is circulaire aluminiumproductie echter niet alleen het gebruik van schroot, er komt veel bij kijken." Het familiebedrijf uit Essen investeerde bijvoorbeeld in nieuwe ovens, warmtekrachtkoppeling of nieuwe elektrische vorkheftrucks. De CO2-besparing door deze maatregelen alleen al bedraagt 2.900 ton CO2 per jaar.

"We kunnen niet blijven leven zoals we al tientallen jaren doen alsof", aldus Michael Schneider, perswoordvoerder van het Remondis-concern uit Lünen. Hij zei dat het grondstoffenverbruik per hoofd van de bevolking in Duitsland 22 ton bedraagt, terwijl dat in dichtbevolkte landen als China "slechts" 12 ton of in India 4 ton is. Voor Schneider is de circulaire economie hier de beslissende sleutel om de toekomst van de planeet te beschermen. "We moeten ons model van de circulaire economie exporteren," zei Schneider. In Duitsland zelf worden recyclinggrondstoffen nog veel te weinig gebruikt: "Er kan veel, veel meer worden gedaan".

Actuele onderwerpen, uitwisseling en nieuwe contacten: De Greentech Annual Meeting bracht leden, maar ook niet-leden samen. Het in 2016 opgerichte netwerk van de milieusector in het Metropole Ruhrgebied is gestaag gegroeid. Momenteel zijn 220 bedrijven, onderzoeksinstellingen en organisaties lid van Greentech.Ruhr. Het project Business Metropole Ruhr wordt gefinancierd door het ministerie van Milieu van Noordrijn-Westfalen en de Europese Unie.

Bekijk Greentech.Ruhr

Meer berichten

EssenGroene innovaties op E-world in

Voorzieningszekerheid, uitfasering van kernenergie en decarbonisatie zijn momenteel de bepalende modewoorden...

Passion.Power.People.

Start-ups, bedrijven en investeerders uit Duitsland en het buitenland verenigd: De ruhrSUMMIT 2023 brengt...

De toekomst voor onze ogen

Extended Reality (XR) technologie is de toekomst: het leven in steden zal veranderen in...

Dialoog stadscentrum Ruhr: levenskwaliteit in de stad

Hoe ziet het stadscentrum van de toekomst eruit? Tijdens de Stadscentrumdialoog Ruhr is het perspectief...