×
×

Het aantal premieplichtige werknemers in de Metropool Ruhr is in tien jaar tijd met 16,1 procent gestegen. Sinds 2011 zijn 250 540 banen gecreëerd. In 2021 waren in het Ruhrgebied in totaal 1.809.054 mensen sociaal verzekeringsplichtig. Het Economisch Rapport Ruhr, dat jaarlijks door de Business Metropool Ruhr wordt gepubliceerd, bundelt de actuele cijfers en ontwikkelingen.

 

Het aandeel hoogopgeleiden met een academische graad is sterk toegenomen (+81,8 procent). Vandaag werken 268.628 mensen met een academische graad in het Ruhrgebied, tegenover 147.752 in 2011. Ter vergelijking: 1.064.828 werknemers hebben een erkende beroepskwalificatie. Ook de werkgelegenheid van vrouwen heeft zich dynamischer ontwikkeld dan die van mannen. In een vergelijking van tien jaar hebben nu 19,8% meer vrouwen een baan (mannen +13,1%). Het Metropole Ruhrgebied volgt in deze ontwikkelingen de nationale trends. Het aandeel buitenlandse werknemers is sinds 2011 met 91,4% gestegen (federale overheid +120,6%). Ook het aantal deeltijdse werknemers is met 71% gestegen (federale overheid +74,6%).

 

"Deze cijfers tonen aan dat we nog veel potentieel in onze samenleving kunnen aanboren. Om met succes een geschoolde beroepsbevolking te ontwikkelen moet men openstaan voor mensen uit andere landen en voor gezinnen in uiteenlopende levenssituaties."

Prof. dr. Julia Frohne, directeur van BMR.

 

Vorig jaar waren in de Metropool Ruhr in totaal 1.809.054 mensen sociaal verzekerd, 1,6% meer dan een jaar eerder. Daarmee zit het Ruhrgebied qua groei tussen NRW (+1,7%) en de federale overheid (+1,4%) in. Alleen al in 2021 steeg de totale werkgelegenheid in de Metropool Ruhr met 28.785. De Coronapandemie heeft dus de ontwikkeling van de werkgelegenheid in het Ruhrgebied vertraagd, maar niet onderbroken.

Sinds het laagste werkgelegenheidsniveau in 2006 met 1,46 miljoen banen zijn er ongeveer 350 000 nieuwe banen gecreëerd in het Metropole Ruhrgebied.

 

Economisch verslag Ruhr

Voor het eerst wordt in het huidige economisch verslag over de Ruhr de ontwikkeling van de werkgelegenheid in een vergelijking van tien jaar bekeken en worden de werkgelegenheid van vrouwen en buitenlandse werknemers, beroepskwalificaties en deeltijdwerk geanalyseerd. Het presenteert nieuwe groeigebieden van de Metropool Ruhr zoals stedelijke transformatie, gezondheidseconomie, milieueconomie en bouw & kennis.

Meer berichten

Durf nieuwe wegen in te slaan

Perspectieven veranderen en structuren doorbreken: De tweede Innstadtdialog Ruhr vond plaats in...

In de internationale dialoog

Een centrale ligging in het hart van Europa, uitstekende vervoersverbindingen en vijf miljoen mensen...

Het Ruhrgebied en NRW zijn H2OPEN

Sneller en samen: De Metropole Ruhr en NRW hebben op de HySummit hun krachten gebundeld als nationale...

Barcamp in het Ruhrgebied: Duurzame producten maken mode

De productie van kleding en accessoires heeft een grote impact op het milieu. En dat...