×
×

Met het 5-locatieprogramma van de deelstaat Noordrijn-Westfalen geeft Metropole Ruhr proactief vorm aan de structurele verandering naar het einde van de kolengestookte elektriciteitsopwekking. Het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie van Noordrijn-Westfalen financiert het projectbureau bij Business Metropole Ruhr GmbH voor nog eens drie jaar. Minister Mona Neubaur overhandigde dinsdag de financieringskennisgeving aan Prof. Dr. Julia Frohne, directeur van Business Metropole Ruhr GmbH.

 

Sinds eind 2019 organiseert het projectbureau de procedure voor het 5-locatieprogramma en adviseert het de gemeenten Gelsenkirchen, Hamm, Herne, Duisburg en het district Unna over de ontwikkeling van projectaanvragen.

"Het projectbureau van de Business Metropole Ruhr levert een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van het 5-locatieprogramma. Bovendien biedt het via zijn adviesdiensten, bijvoorbeeld met een pool van helpers, belangrijke ondersteuning aan districten en steden bij het kwalificeren van innovatieve, creatieve en toekomstgerichte projectideeën. Ons gemeenschappelijke doel is dat deze innovatieve projecten goed betaalde banen opleveren voor de mensen in de regio."
- Mona Neubauer, minister van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie van Noordrijn-Westfalen.


Met de verlenging van de financiering door de deelstaat NRW zal het projectbureau de teams in de vijf gemeenten in een netwerk opnemen en adviseren over de kwalificatie van de projecten. Het projectbureau blijft ook zorg dragen voor de deelnemende instanties zoals de Raad voor Structuurversterking.

"Alle betrokkenen profiteren van de nauwe samenwerking en uitwisseling van ervaringen in het Metropole Ruhrgebied. De regionale netwerkvorming versterkt het duurzame effect."
- Prof. Dr. Julia Frohne, directeur van Business Metropole Ruhr GmbH


Het programma met vijf locaties begeleidt de geleidelijke stopzetting van de kolengestookte elektriciteitsopwekking in NRW. Het doel van het programma is duurzame banen te creëren door middel van projecten met uitstraling en de structurele verandering op de locaties op lange termijn positief vorm te geven door middel van gerichte investeringen. Daartoe worden innovatieve projecten ontwikkeld op actieterreinen als energie- en klimaatbescherming, onderwijs, mobiliteit of duurzame en doelgerichte landinrichting. De nadruk ligt op gebieden die cruciaal zijn voor een klimaatvriendelijke, hulpbronnenefficiënte en gedigitaliseerde economie.

Hier vindt u het persbericht van het ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Meer informatie over het programma met 5 locaties vindt u hier.
 

Meer berichten

EssenGroene innovaties op E-world in

Voorzieningszekerheid, uitfasering van kernenergie en decarbonisatie zijn momenteel de bepalende modewoorden...

Passion.Power.People.

Start-ups, bedrijven en investeerders uit Duitsland en het buitenland verenigd: De ruhrSUMMIT 2023 brengt...

De toekomst voor onze ogen

Extended Reality (XR) technologie is de toekomst: het leven in steden zal veranderen in...

Dialoog stadscentrum Ruhr: levenskwaliteit in de stad

Hoe ziet het stadscentrum van de toekomst eruit? Tijdens de Stadscentrumdialoog Ruhr is het perspectief...